Frågor & svar
Nyheter
Gröna proteiner, som soja, kan vara ett utvecklingsområde för framtiden.

Vad tycker du om livsmedelsstrategin, Åsa Domeij?

Regeringen och alliansen presenterade i slutet av januari en gemensam livsmedelsstrategi som ska gälla till år 2030. Vi frågade Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, vad hon tycker om den.

Publicerad:

Varför är det viktigt att ha en nationell livsmedelsstrategi?

– Matbranschen får förutsägbara spelregler. Vi hoppas på att det ska bli en strategi som handlar om hela livsmedelskedjan. Det finns en väldig utvecklingskraft i näringslivet när det gäller livsmedel.

Varför är det viktigt att satsa på svensk mat?

– Vi behöver en egen produktion för försörjningstryggheten och en mer hållbar livsmedelsproduktion och det finns stora exportmöjligheter om man satsar på förädlade livsmedel.

Vad tycker ni om innehållet i livsmedelsstrategin?

– Målen är bra, som att halvera matsvinnet, öka produktionen, satsa på förädling och innovation, värna om den svenska jordbruksmarken och påverka inom EU för att minska användningen av antibiotika. Målen är dock rätt allmänt hållna, och vi vet inte hur tillämpningen kommer att bli. Det blir spännande att följa och att fortsätta försöka påverka.

Hur har ni kunnat påverka i framtagandet av denna?

– Det vet vi inte. Vi var dock tidigt ute och drev frågor om att inte sänka djurskyddskrav, om möjligheter att exportera förädlade livsmedel och starkare skydd för jordbruksmark.

Vad vill ni påverka framåt?

– Att inriktningen ska vara en hållbar livsmedelsproduktion. Satsningarna på förädling och innovation är också jätteviktiga. Vårt förslag till strategi inkluderar hela livsmedelskedjan, inklusive materialåtervinning av förpackningar. Till exempel skulle det ge stora miljövinster om man kan förbättra återvinningen av plastförpackningar.

Vad hoppas ni att satsningarna på kunskaps- och innovationssystemet ska leda till?

– Att utveckla ett hållbart och effektivt vattenbruk kopplat till odling. Även att kunna producera gröna proteiner i Sverige och ta fram nya produkter från dessa.

Kommentarer

Kommentera