Frågor & svar
Nyheter

Gör utbytes-tjänstgöring med Unesco

Är du statsanställd och har flera års erfarenhet inom ditt fält och känner du att du vill utvecklas och utmanas?  Som statsanställd har du möjlighet att göra utbytestjänstgöring vid Unescos sekretariat (vid huvudkontoret i Paris eller på ett fältkontor). Det är en möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, öka dina språkkunskaper och stärka dina internationella färdigheter och erfarenheter.

Publicerad:

Unesco, United Nations Educational, Scientifical and Cultural Organization arbetar sedan 1945 för att bygga fred genom samarbete mellan länder inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation och information.

Utbytestjänstgöringen är tänkt att vara en del av din professionella utveckling och ett sätt att stärka det internationella arbetet och verksamhetsutvecklingen på din arbetsplats.

Vad innebär utbytet?

Din arbetsgivare sluter ett avtal med Unesco om hur länge utbytet ska vara (t ex 6 - 12 månader). En längre period ger bättre förutsättningar för ett lyckat utbyte eftersom det ger tid att sätta sig in i frågorna och att få följa arbetet under en längre tid. Är inte en längre tidsperiod möjlig kan utbyten också göras för kortare period.

Arbetsbetsgivaren står för lön, resor, traktamente, hyra och försäkring och samma villkor för exempelvis ledighet gäller för den som deltar i utbytet som för övrig personal på Unesco.

Vad krävs av dig?

Du ska ha relevant akademisk och annan utbildning men det finns inga krav på att du ska ha fast anställning. Flerårig erfarenhet av arbete inom utbildning, forskning, kultur eller kommunikation/medier är meriterande, liksom inom ekonomi och budgetuppföljning, personalfrågor, bibliotek, som planerare, jurist eller webbutvecklare.

För arbetsgivaren

Tjänstemannautbyte ger nya perspektiv, nya erfarenheter och personlig utveckling för den enskilde! Det ger er som arbetsgivare, och er organisationen stimulans för ert internationaliseringsarbete och för verksamhetsutveckling.

Arbetsgivaren och Unesco skriver ett avtal om utbytet där arbetsgivaren står för alla kostnader.

Så ansöker du

Utbyten administreras av Universitets- och Högskolerådet, mer information och ansökningsblankett finns på UHR:s hemsida.