Frågor & svar
Nyheter

Gästkrönika: Framtidens naturvetare formas i förskolan

Sverige ska vara ett land där företag kan starta, expandera och utvecklas. En förutsättning för detta är att företagen kan rekrytera medarbetare med rätt utbildning och kompetens.

Publicerad:

Men ett av fem rekryteringsförsök misslyckas. Ofta saknas personer med rätt kompetens – i hälften av fallen kan företagen inte hitta personer med rätt utbildning. Inte sällan handlar det om brist på personer med naturvetenskapliga och tekniska kunskaper.

Utbildningskedjan blir aldrig starkare än dess svagaste länk. I förskolan läggs grunden för framtida studieframgångar. Forskningen visar att barn från hem utan studietradition som går i förskola klarar sig bättre än de som inte får den stimulansen. Förskolan hjälper också till att överbygga språkbarriären för familjer som nyligen invandrat till Sverige. Den blir som en murbräcka mot segregationen.

Förskolan kan, genom ett genomtänkt pedagogiskt arbete, väcka barnens nyfikenhet för naturvetenskap och teknik. De allra flesta barnen har redan från början ett enormt intresse för naturen och tekniken. De utforskar, undersöker och ställer frågor om varför allt är som det är. Det är en nyfikenhet som förskolan kan stimulera genom att ge barnen möjlighet att beskriva, mäta och jämföra.

Många förskolor jobbar redan framgångsrikt med att på så sätt göra naturvetenskap och teknik till ett naturligt inslag i vardagen.

Den svenska förskolan brukar beskrivas som unik. Även om förskolepedagogiken är internationell, är det utanför Norden
ovanligt med en offentlig och delvis kostnadsfri förskola med egen läroplan. I förskolans tidigaste år var tanken att mam-
morna skulle få möjlighet att förvärvsarbeta. Men sedan 1970-talet har det varit en utveckling från barnomsorg (dagis) till fokus på utbildning och lärande (förskola). Trots att personaltätheten har minskat sedan den tiden har föräldrarna blivit mer nöjda. Det beror sannolikt på att föräldrarna värdesätter den pedagogiska resa som förskolan har gjort.

Vi ska vara stolta över förskolan. Internationella besökare kommer från världen över för att studera den. Sedan några år går förskolan till och med på export. Många förskolekoncerner ligger i startgroparna för att expandera utomlands. Academedia har redan cirka 150 förskolor i Sverige, 80 i Norge, och 7 i Tyskland. Inom fem år hoppas de ha en omsättning på cirka en halv miljard i Tyskland och att ha etablerat sig i minst ytterligare ett land.

Förskolan är det första steget i barnens utbildning och lägger grunden för deras livslånga lärande. Därför är förskolan också en viktig del av det stora pussel som skapar ett bra företagsklimat i Sverige.

Fredric Skälstad, Skolpolitisk expert, Svenskt näringsliv

Kommentarer

Kommentera