Frågor & svar
Nyheter

Framgångar i avtal med Ikem

Naturvetarnas nya avtal med Ikem ger medarbetarna rätt att få en motivering till lönehöjningen och vad de ska göra för att påverka sin löneutveckling. Man rensar också i floran av visstidsanställningar, och fler dagar med föräldralön ges efter kortare anställningstid än tidigare.

Publicerad:

Naturvetarna har tillsammans med Sveriges Ingenjörer träffat ett nytt avtal med arbetsgivarna inom Ikem, Innovations- och kemiföretagen. Astra Zeneca, Akzo Nobel och GE Health Care Bio-Sciencis är några företag som omfattas av det treåriga avtalet.

– Glädjande att vi har fått igenom flera av våra yrkanden, även om vi helst hade sett högre löneökningar. Nu jobbar vi för att det kan bli mer i de lokala förhandlingarna ute på företagen, säger Naturvetarnas förhandlingschef Bo Seving.

Lönehöjning ska motiveras

Det treåriga avtalet, som gäller från och med 1 april, ger lönehöjningar på 6 procent plus 0,5 procent i avsättningar till deltidspension. Totalt 6,5 procent alltså. I avtalet framgår hur löneprocessen och de lokala förhandlingarna ska gå till.

– Bra att parterna är överens om att lönesättande chef ska ge en motivering till föreslagen lönehöjning och vad medarbetaren ska göra för att påverka sin löneutveckling.

En tidsbegränsad anställning

En viktig del i avtalet är att olika typer av visstidsanställningar har rensats bort och ersatts av en tidsbegränsad anställning. Det innebär också att provanställningen försvinner som anställningsform.

– Nu är det slut på missbruk av visstidsanställningar, som inte längre kan staplas ovanpå varandra. Det här ger en tydlighet och är till fördel för våra medlemmar.

En tidsbegränsad anställning kan pågå under minst en månad och max 24 månader under en treårsperiod. Sedan kan man komma överens lokalt om att utöka den tiden med 12 månader.

Forskarstuderande gynnas

Även doktorander och postdoks som anställs för forskning eller arbetsuppgifter som är relaterade till en forskarkarriär påverkas av detta. För postdok gäller att en tidsbegränsad anställning på två år blir norm, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl, som längre tids sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

För doktorander får den första anställningen gälla högst ett år, som sedan får förlängas med högst två år i taget.

– Det är en viktig förbättring som gynnar utbytet mellan akademi och industri, vilket vi menar är till gagn för både forskning och industri.

Fler dagar med föräldralön tidigare

Vinnare är också föräldrar som har rätt till föräldrapenning i samband med barns födelse. Den extra slant som arbetsgivaren skjuter till genom föräldraledighetstillägg, även kallad föräldralön, kommer att utbetalas under fler dagar efter kortare anställningstid än tidigare.

Parterna är överens om att under avtalsperioden öka avsättningen till deltidspension med ytterligare 0,5 procent utöver de 0,7 procent som avsätts i dag.

– Det är en nödvändig förbättring i ett läge där det finns brister i det allmänna pensionssystemet och att många inte kommer att klara sig på sin pension, säger Bo Seving.

Palle Liljebäck

chefredaktör