Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Vad innebär en varning?

Jag och min chef är oense om en sak. Chefen hotar med att varna mig om inte jag accepterar hens beslut. Vad innebär en varning och vad krävs för att man som anställd i kommunen ska få en varning?

Publicerad:

En skriftlig varning är att betrakta som allvarlig, och kan i slutändan leda till uppsägning. Det är en form av bestraffning och kan utdelas av arbetsgivaren när en medarbetare har gjort sig skyldig till fel eller försummelse i arbetet.

Det kan handla om att arbetstagaren har brutit mot reglerna för hur arbetet ska utföras, uppträtt illojalt, stört ordningen på arbetsplatsen eller på annat sätt brustit i sina skyldigheter.

Det kan också vara så att den anställde, trots flera samtal om förseelsen inte förändrar sitt beteende. Då kan arbetsgivaren ge en varning för att betona allvaret i frågan. Har man fått många skriftliga varningar kan detta till slut leda till uppsägning på grund av personliga skäl.

Innan en varning ges ska arbetsgivaren varsla och underrätta facket som har rätt att begära överläggning under förutsättning att arbetstagaren vill. Denne ska också ges tillfälle att yttra sig om den tilltänkta åtgärden.

Det är viktigt att de faktiska omständigheterna om förseelsen är objektivt och ordentligt utredda.

Det är viktigt att de faktiska omständigheterna om förseelsen är objektivt och ordentligt utredda innan arbetsgivaren fattar beslut om varning som är en disciplinär påföljd.

Som medarbetare har du rätt att begära en kompletterande utredning som du själv bör medverka i.

Tänk på att en varning inom kommun och landsting läggs i din personakt och blir en offentlig handling som vem som helst kan ta del av, till exempel din framtida arbetsgivare.

Kontakta alltid Naturvetarna för rådgivning om arbetsgivaren avser att ge en varning.

Kommentarer

Kommentera