Frågor & svar
Nyheter

Fråga en naturvetare: Varför ska mårdhunden utrotas?

Har hört att mårdhunden skulle kunna ställa till problem om den blir allmän i Sverige. På vilket sätt kan den skada och vad gör man för att stämma i bäcken?

Publicerad:

Mårdhunden är en invasiv och skadlig främmande art i Sverige. Mårdhunden har visat sig kunna orsaka stor ekologisk skada på framför allt markhäckande våtmarksfåglar och groddjur. Den är dessutom en av de huvudsakliga spridarna av rabies i Europa och en viktig spridare av flera parasiter.

Mårdhunden kan nå tätheter på upp till trettio gånger högre än rödräven. I Finland skjuts det cirka 170 000 mårdhundar per år. Liksom andra främmande arter skulle den inte ha kunnat ta sig till den plats den befinner sig utan människans hjälp, mårdhunden härstammar från östra Asien. Långt ifrån alla främmande arter är dock skadliga.

Mårdhunden finns idag endast i ett litet bestånd i nordligaste Sverige. Naturvårdsverket finansierar sedan 2008 Mårdhundsprojektet som leds av Svenska Jägareförbundet och där SLU, länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Skåne samt SVA medverkar. Projektet samverkar med mårdhundsprojekten i Finland, Danmark och Norge för att försöka hålla Skandinavien fritt från mårdhund och även tvättbjörn. Projektet är framgångsrikt och mårdhundspopulationen är på väg neråt i Sverige.

Läs mer på www.mårdhund.se.

Fredrik Dahl, Forskare på Grimsö forskningsstation, SLU

Kommentarer

Kommentera