Frågor & svar
Nyheter
Statistik från webbsökningar kan ge en bra bild av nuläget för influensan.

Fråga en naturvetare: Kan man göra prognoser för smittspridning?

Influensan och vinterkräksjukan lurar runt hörnet. Är det möjligt att göra prognoser för när smittorna slår till?

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar, och en liten del av detta är att övervaka utbredningen av vinterkräksjuka och influensa i landet. Sedan 2009 har myndigheten ett samarbete med 1177 Vårdguiden och har därigenom tillgång till de sökningar som görs på 1177 Vårdguidens webbplats. Vi använder sökningarna för att få en grov uppskattning av spridningen i samhället och komplettera de data om spridning som vi får från sjukvården.

För vinterkräksjuka kan vi få en tidig varning för när smittspridningen tar fart i samhället. Denna varning är värdefull för sjukvården, där smitta med vinterkräksjuka kan vara mycket besvärligt, och där spridningen brukar ta fart något senare än i samhället.

För influensa har vi över åren sett att vi får mycket säkra uppskattningar på spridningen. Vi gör inga prognoser för influensa i egentlig mening utan får en bild av nuläget. Däremot kan vi sammanställa statistiken som baseras på webbsökningar betydligt snabbare än till exempel rapporter på laboratorieresultat, där det finns en viss fördröjning.

Anette Hulth, Enheten för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten.

Kommentarer

Kommentera