Frågor & svar
Nyheter

Förslag från Jordbruksverket äventyrar säkerheten i djursjukvården

Jordbruksverket har gjort vissa ändringar i sitt ursprungliga förslag om att låta lekmän utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation. Men Naturvetarna anser att det inte är tillräckligt. I sitt remissvar skriver Naturvetarna att även det nya förslaget äventyrar säkerheten i djursjukvården och urholkar djursjukskötares legitimation.

Publicerad: