Frågor & svar
Nyheter

Förbundsstyrelsen har gjort ett bra jobb

Engagerade medlemmar har träffats på Naturvetarnas förbundsråd för att följa upp förbundets arbete. Dagen bjöd på samtal och inspiration med fokus på naturvetares framtid.

Publicerad:

Varje år då det inte är kongress träffas förbundsrådet och deras uppgift är att följa upp Naturvetarnas arbete och se till att förbundsstyrelsen gjort sitt jobb under det gångna året. Förbundsrådet består av två medlemmar från varje valkrets, samt representanter från professionsföreningar.

Deltagarna var nöjda med förbundsstyrelsens redovisning av deras arbete med verksamhetsinriktningen. En fråga som engagerade särskilt var arbetet med att lyfta förbundets professioner inom hälso‐ och sjukvården.

– Förbundet har arbetat aktivt med att påverka ställningen för Naturvetarnas professioner inom hälso- och sjukvården. Däremot är arbetet inte i hamn och därför bedömer förbundsstyrelsen att kansliet ska fortsätta arbeta med hur professionernas ställning och villkor kan förbättras även under kommande kongressperioder, säger Ivar de la Cruz, förbundsordförande på Naturvetarna.

Engagemang hos unga

För att bjuda på inspiration var Tjarls Metzmaa, förbundssekreterare på Sverok som är Sveriges största ungdomsförbund inom spelhobbyn, inbjuden att prata om ideellt engagemang hos unga människor.

– Det som får människor att engagera sig är i stort sett alltid att man känner sig behövd och nyttig. När man vill få fler att engagera sig ideellt är det därför viktigt att förklara varför personen behövs och kan bidra, säger Tjarls Metzmaa.

Är du intresserad av att engagera dig?

Då kan du vara med att staka ut Naturvetarnas framtida arbete genom att ställa upp i valet av ombud till kongressen 2018. Nominering av kongressombud öppnar i vår.

 

Några ord från deltagarna om dagen

Sven Kindell, Östra valkretsen.

– Jag tycker det var intressant att höra hur Naturvetarna arbetar vidare med exempelvis marknadsföring. Jag tycker att fackets roll behöver tydliggöras och synliggöras på ett helt annat sätt idag jämfört med förr. Nu är det helt andra tider och förbundet behöver visa upp sig på ett nytt sätt och visa vad vi gör, varför vi behövs och varför man ska vara medlem.

 

Maria Österlund (med medhjälpare), Nutritionistföreningen

– Jag tar med mig tipset om att man bör förklara varför någon behövs när man vill få människor att engagera sig, till exempel då man rekrytera nya medlemmar eller personer till styrelsen. Själv engagerar jag mig i Nutritionistföreningen därför att jag vill ha nätverket som de erbjuder och för att känna samhörighet med andra naturvetare.

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Kommentera