Frågor & svar
Nyheter

Fler doktorander med stipendier kommer att anställas

Ett efterlängtat besked som ökar tryggheten för doktorander med stipendier, anser Naturvetarna. Regeringen beslut innebär också bättre villkor vid sjukdom och föräldraledighet.

Nu har regeringen beslutat att doktorander som går på stipendier ska få bättre villkor. En av nyheterna är att högskolan blir skyldig att anställa doktoranderna när tre år återstår av studietiden. Den förändringen träder i kraft 1 juli 2018 och gäller för dem som antas från och med då.

- Det är en välkommen förbättring och en positiv signal som gör det mer attraktivt att satsa på en forskarkarriär, säger Andreas Nyström, förhandlingschef på Naturvetarna.

Gäller inte alla

Men det finns några undantag. Om stipendiet lämnas inom ramen för ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram, ett EU-finansierat eller motsvarande program så finns inget krav på anställning.

Förändringen i högskoleförordningen innebär också att doktorander som förlänger sin utbildningstid på grund av sjukdom eller föräldraledighet nu har ett utvidgat försäkringsskydd. Den förändringen börjar gälla 15 november 2017.

Nöjd minister

Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson är nöjd med beslutet som ligger i linje med betänkandet "Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden."

- Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner eller otrygga villkor. Det måste vara bra villkor för forskare redan tidigt i karriären. Annars finns det en risk att många väljer bort en forskarkarriär.

Hon menar att beslutet markant förbättrar villkoren för stipendiefinansierade doktorander och gör så att fler av dessa kommer att få anställning.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Senast uppdaterad: