Frågor & svar
Nyheter

Maria 2017-09-28

Idag eget kontor. Skulle ledig kunna koncentrera mig på mitt arbete i ett kontorslandskap. Måste idag stänga min dörr om kolleger pratar i telefon eller med varandra. Min situation med utmattningsdepression innebär att stresstoleransen är mycket låg. I dagens läge där fler o fler insjuknar i utmattningssjukdomar så tro jag ett öppet kontorslandskap har negativ inverkan på personer med hög känslighet.