Frågor & svar
Nyheter

Färre konflikter i kontorslandskapet

Cellkontor, kontorslandskap eller flexkontor? Det går trender i hur våra arbetsplatser utformas, men det gäller att vara medveten om hur det påverkar arbetsmiljön, till exempel risken för konflikter.

Publicerad:

Fundera en stund på vad det är som gör att du trivs på arbetsplatsen. Är det att du har trevligt med kollegorna och att samarbetet fungerar, eller är det att du känner att du får ro att prestera bra?

– Arbetsplatsens arkitektur ska stödja både möjligheterna till kommunikation och koncentration. Man behöver hitta en balans så att det fungerar, säger Christina Bodin Danielsson, kontorsforskare vid Stressforskningsinstitutet och KTH, samt arkitekt vid Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

Mindre risk för konflikter i öppet landskap

Hon har sett i sin forskning att det finns fördelar med att sitta nära varandra i ett kontorslandskap, men att gruppen inte får bli för stor. Vad som är för stort varierar, men någonstans mellan tio och tjugofyra personer börjar det bli för många personer för att kontoret ska vara bra utifrån många förutsättningar. Den storleken på kontor har dock fördelen att anställda har en bättre relation till sin närmaste chef.

En öppen planlösning på kontoret underlättar kommunikation och samarbete. Baksidan är att störande ljud påverkar koncentrationen och kan ge upphov till stress.

– Vi gjorde en studie på hur risken för konflikter påverkas av arbetsplatsens utformning. Vi trodde att vi skulle ha fler konflikter i de öppna ytorna, eftersom ljud i sig ger en ökad risk för konflikter. Men vi fann att det var precis tvärtom.

Sannolikt är det andra faktorer i arbetsmiljön, till exempel bättre sociala relationer, som motverkar effekten av störande ljud och minskar risken för konflikter i ett öppet kontorslandskap. Effekten är större för kvinnor, som generellt värdesätter sociala relationer mer för att trivas på jobbet.

Pratar spontant

– Vi såg också att de som delar lokal med sin chef har mindre risk för att hamna i konflikter. Vi tror att det dels kan bero på att man inte kan gå undan och gömma konflikten, och att den sociala kontrollen gör att man kanske hejdar sig och inte säger vad som helst.

Med hjälp av arkitekturen kan man också påverka var möten uppstår, och att de inte ska uppstå där det stör.

– I ett kontorslandskap pratar man spontant med varandra, vilket är trevligt, men det kan också vara störande. Samtidigt är det jättetråkigt att sitta på en arbetsplats där det är knäpptyst. Tysta arbetsplatser är ofta arbetsplatser med psykosociala problem.

Olika former av öppna lösningar har olika för- och nackdelar. I flexkontoret, där man inte har någon fast arbetsplats, upplevs ofta en större möjlighet att själv påverka sin arbetssituation. I det aktivitetsbaserade kontoret kan man själv välja en arbetsplats som är anpassad för de arbetsuppgifter man ska utföra. En förutsättning för att flexkontor ska ha dessa fördelar är dock att de viktiga stödmiljöer som behövs verkligen tillhandahålls.

Kommunikation och kunskapsutbyte

Så kallade cellkontor, där man sitter i ett eget kontorsrum, ger en större möjlighet till avskildhet och färre störande ljud. Nackdelen är att man får en arbetsplats där medarbetarna inte möts spontant lika enkelt.

– Då tappar man kunskapsutbyte. I innovativa organisationer, som bygger mycket på samarbete och att man ska få utbyte med varandra, sätter man aldrig folk i cellkontor.
Att dela rum med en kollega fungerar bra om det är personer som arbetar tillsammans. Då har man nytta av varandra i arbetet och skapar en bra gemenskap.

Arbetsmiljön ska stödja arbetet

En forskningsstudie har visat att cellkontor och flexkontor är de kontorstyper där medarbetarna mår bäst. Det handlar sannolikt om känslan av att ha inflytande på och kunna påverka arbetsplatsens utformning.

– En organisation bör vara medveten om vad de gör när de utformar sitt kontor. Vad som fungerar bäst varierar med arbetsuppgifter och befattningar. Man bör också göra en tydlig inventering av olika behov hos olika individer.

Christina Bodin Danielsson tillägger att förutom att kontorsmiljön ska stödja arbetet måste också ledarskap och digitala verktyg finnas på plats för att det ska fungera bra.

Kommentarer

Sara 2022-02-03

Jag har uttryckligen sagt att jag inte vill och mår bra av att sitta i kontorslandskap men blir inte lyssnad på. De vill ha grupperna närmare varandra för somliga ska få mer arbetsro, jag inser att det inte inbegriper mig då detta mer stressar mig med ljud och inte få avskildheten. Jag kommer kräva att få jobba mer hemma och söka arbetsplatser med egna kontor om det blir administrativa sysslor igen. Det är synd att alla ska vara som stöpta i samma form, det funkar inte så.

Sven 2017-10-23

Absolut inte kontorslandskap! Behöver ha det någorlunda tyst och lugnt. I kontorslandskap skulle jag vara ordentligt störd, jobba sämre, trivas sämre, bli betydligt tröttare efter arbetsdagens slut. Konstig modeföreteelse detta, som har brett ut sig alldeles för mycket. Kan säkert vara bra för vissa speciella typer av arbete men för de allra flesta typer av kontorsarbete är jag övertygad om att tystare miljö är mycket bättre både för jobbet i sig och för medarbetarnas välbefinnande.

Birgitta 2017-10-01

Jag har suttit i många år både i kontors-landskap (> 50-75 personer i samma landskap) och eget rum. Att sitta i landskap och vara nyckelperson är i det närmaste hopplöst, mycket eget arbete måste göras hemifrån på kvällar och helger eller i bokade konferensrum, för att överhuvudtaget få tid att koncentrera sig utan att hela tiden bli störd av frågor. Men värst av allt är den nya trenden att skrivbord och skåp är så små att dator plus ett par A4-papper knappt får plats; här är de aktivitetsbaserade arbetsplatserna den yttersta formen av vansinne - ingen har sin egen plats och det enda som betyder något är att ha minimalt antal m2/per anställd. Produktiviteten är numera helt betydelselös. Det är tydligen ok att vandra runt och leta efter ett tomt skrivbord på arbetstid, istället för att arbeta. Många av mina kollegor jobbar med hörlurar för att kunna avskärma sig.

Per 2017-09-29

Svårt att avgöra vad som är "objektiva" resultat i artikeln och vad som är rena tyckanden. T ex: " i ett kontorslandskap pratar man spontant med varandra, vilket är trevligt" eller " samtidigt är det jättetråkigt att sitta på en arbetsplats där det är knäpptyst". Det låter i mina öron mer som personliga åsikter. Man undrar vad som är underlaget för dessa påståenden.

Magnus 2017-09-29

Landskap sänker vår produktivitet och det skapar helt onödig stress.

Birgitta 2017-09-29

Med ökad ålder tilltar störningskänsligheten. Mänskligt tal har direktaccess till "uppmärksamhetscentrum" i hjärnan. Jag skulle få stora koncentrationssvårigheter. Har redan jobbat i ett mycket stort och ett litet landskap. Vid ett fåtal situationer skulle en landskapslösning gagna mitt sätt att arbeta!

Lena 2017-09-29

Hej! Vi sitter i ett stort öppet landskap, ca 50 personer med skärmar mellan. Det är INTE bra. Jag sitter med hörselskydd på mest hela tiden. Om jag skall utföra beräkningar eller skriva måste jag kunna koncentrera mig. Det fungerar inte då folk pratar och går omkring. Det finns tysta rum men dessa saknar datorskärmar och är kalla så de är svåra att jobba i. Kontoret är nyss ombyggt men man struntade helt i att avskärma kaffeapparaten eller åtminstone dela ytan i några mindre enheter.

Maria 2017-09-28

Idag eget kontor. Skulle ledig kunna koncentrera mig på mitt arbete i ett kontorslandskap. Måste idag stänga min dörr om kolleger pratar i telefon eller med varandra. Min situation med utmattningsdepression innebär att stresstoleransen är mycket låg. I dagens läge där fler o fler insjuknar i utmattningssjukdomar så tro jag ett öppet kontorslandskap har negativ inverkan på personer med hög känslighet.
Kommentera