Frågor & svar
Nyheter

DUELLEN: Borde rökning förbjudas?

Rökning är förknippat med många hälsorisker, som cancer, KOL och sämre kondition. Och omgivningen drabbas. En docent vid Radiumhemmet vill se ett totalförbud av rökning, medan en ledamot i Socialutskottet menar att det skulle vara ett för stort ingrepp i den personliga friheten.

Publicerad:

JA

Ola Brodin, docent och överläkare vid Radiumhemmet

1. Ditt främsta skäl till ett totalt rökförbud?

Alltför många levnadsår förstörs eller förloras på grund av ohälsa och för tidig död, orsakat av rökning. Om man aldrig börjar röka så kommer man heller aldrig att sakna rökningen.

2. Bör e-cigaretter också omfattas av förbudet?

Svår fråga. Decennier av uppföljning behövs för att man skall veta säkert. Än så länge tror jag att e-cigaretter är mindre skadliga än vanliga, eftersom det är röken och inte nikotinet, som är det hälsoskadande. Men lösningsmedlen i e-cigarettvätskan kan innebära hälsorisker.

3. Hur skulle folkhälsan påverkas av ett rökförbud?

Cancerincidensen för många sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och vissa lungsjukdomar, framförallt KOL skulle med tiden minska avsevärt. Flera skulle vara friska längre.

4. Hur ser du på den passiva rökningen?

Jag är ingen expert på detta. Sägs dock att "sidoröken" är extra farlig. Passiv rökning framförallt när barn drabbas är definitivt farlig. Gravida som röker har högre risk för missfall och deras barn löper ökad risk för leukemi.

5. Vad bör väga tyngst: personlig frihet eller folkhälsa?

Målet är inte att förbjuda gamla inbitna rökare, vad som kanske är en av få saker som ger dem glädje och njutning. Jag är ingen renlevnadstaliban. Men om man aldrig börjar röka kan man aldrig få rökabstinens. Narkotika är förbjudet, men hur många upplever det som en inskränkning av personliga friheten? Målet är istället att barn och ungdomar aldrig ska börja röka. Då försvinner eller minskar åtminstone rökningen kraftigt.

NEJ

Amir Adan, riksdagsledamot (M) och ledamot av Socialutskottet

1. Ditt främsta skäl till att inte införa ett totalt rökförbud?

Det vore att inskränka den personliga friheten på ett alltför långtgående sätt. Frihet innebär också rätten att göra dumma saker, så länge det inte skadar någon annan. Om vi skulle börja förbjuda människor från att göra allt som vore skadligt för dem skulle vi snabbt slå in på en ganska obehaglig väg.

2. Bör e-cigaretter också omfattas av ett eventuellt förbud?

Nej.

3. Hur skulle folkhälsan påverkas av ett rökförbud?

Rökning orsakar såklart stora skador och om ingen skulle röka vore det förstås bra för folkhälsan. Men det är inte alltid som förbud får avsedd effekt. Alldeles oavsett så är det ett resonemang som ytterst måste styras av värderingar kring vad människor ska få bestämma över själva, inte av överväganden om olika samhällsnyttor.

4. Hur ser du på den passiva rökningen?

Den är helt klart farlig, framförallt inomhus, och därför är det bra att det råder rökförbud i offentliga lokaler, butiker, restauranger med mer. Avseende rökförbud utomhus beror det lite på i vilken miljö det är. På vissa platser kan det absolut vara påkallat, medan det kan vara tillåtet på andra, till exempel en uteservering som har möjlighet att erbjuda platser på ett tillräckligt avstånd från rökningen.

5. Vad bör väga tyngst: personlig frihet eller folkhälsa?

Personlig frihet! Förbud är påkallat när man antingen utsätter andra för skada eller sig själv för sådan allvarlig skada att det slår ut den fria viljan eller innebär att man på goda grunder utgör en risk för andra, som t ex narkotika. Rökning och alkohol orsakar stora skador men faller inom ramen för vad som bör vara upp till den enskilde att själv välja.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Peter Willman 2017-05-25

Varför har man inte infört pant på fimparna för länge sedan, 10kr/fimp borde lösa problemet, att man nästan vadar i fimpar när man är ute och promenerar är fullständigt oacceptabelt, var är producentansvaret?

Nathalie Chatzissavidou 2017-05-18

Hej, jag undrar hur mycket toxiska substanser som läcker ut i naturen av alla slängda fimpar! Det borde vara föreant med dryga böter- de fixar det i Hongkong varför kan inte vi?
Kommentera