Frågor & svar
Nyheter

Upprörd 2017-11-10

Jag är upprörd över att naturvetarna kallar denna artikel för duell. Hur kan ni publicera detta utan att ge lantbrukarnas syn på frågan? Ni ger bara synpunkter från "andra sidan". För mig är det helt obegripligt hur man kan kall detta för duell när båda parterna sitter på samma sida! Jag tycker inte Therese ger en nyanserad bild för svenska förhållanden!