Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

DUELLEN: Borde det bli fler pappadagar i föräldraförsäkringen?

Kvinnliga akademikers livslön är 2,8 miljoner kronor lägre än männens. En tredelad föräldraförsäkring, där en tredjedel av ledigheten är öronmärkt till ena föräldern, skulle minska löneskillnaderna, menar Saco. Kristdemokraterna tycker att det är fel väg att gå.

Publicerad:

JA

Göran Arrius, ordförande för Saco

 
1. Ditt främsta skäl till att tredela försäkringen?

Det går inte att blunda för de negativa effekter snedfördelningen av föräldraledigheten har på kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Beslut som må vara välgrundade på familjenivå får stora konsekvenser på samhällsnivå. En tredelning är ett lämpligt steg på vägen för att skapa ett jämställt arbetsliv.

2. Hur påverkas jämställdheten i arbetslivet av en sådan förändring?

Kvinnorna står i dag för tre fjärdedelar av föräldraledigheten, sex av tio vabbdagar och en majoritet av det obetalda hemarbetet. Det är tydligt att det snedvridna ansvaret för hem och familj straffar sig på arbetsmarknaden.

3. Kan det på sikt minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män?

Löneskillnaderna uppstår i 30-årsåldern, alltså samtidigt som de flesta bildar familj. Det hänger ihop. En tredelning skulle öka männens familjeansvar och därmed även kvinnornas delaktighet i arbetslivet.

4. Hur viktig är möjligheten för föräldrar att kunna göra fria val?

Saco har alltid prioriterat den individuella valfriheten starkt. En tredelad föräldraförsäkring är en rimlig avvägning mellan att värna en hög grad av individuell valfrihet och behovet av att påverka utvecklingen mot en mer jämställd arbetsmarknad.

5. Hur skulle föräldraförsäkringen se ut om ni fick bestämma?

Sacos förslag är en tredelad föräldraförsäkring där vardera föräldern tilldelas varsin del och den sista tredjedelen går att fördela fritt eller överlåta till närstående.

NEJ

Aron Modig, riksdagsledamot för Kristdemokraterna

1. Ditt främsta skäl till att inte tredela försäkringen?

Eftersom familjer ser väldigt olika ut menar vi att man inte kan ha en mall för hur alla föräldrar ska dela på föräldraförsäkringen. Tvärtom: eftersom familjer ser så olika ut behöver flexibiliteten och valfriheten i föräldraförsäkringen vara så stor som möjligt. Det är också vad Kristdemokraterna står för.

2. Hur påverkas jämställdheten i arbetslivet av en sådan förändring?

Kristdemokraterna tror att jämställdheten i hela samhället ökar om enskilda människors och familjers inflytande över sina egna liv ökar. Detta påverkar också jämställdheten på arbetsmarknaden.

3. Kan det på sikt minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män?

För Kristdemokraterna är inte det primära målet med familjepolitiken att minska löneskillnaderna på arbetsmarknaden. Vi vill arbeta emot diskriminering eller osakliga löneskillnader på arbetsmarknaden men vi tror inte att föräldraförsäkringen är rätt verktyg för det arbetet.

4. Hur viktig är möjligheten för föräldrar att kunna göra fria val?

För Kristdemokraterna är den möjligheten grundläggande.

5. Hur skulle föräldraförsäkringen se ut om ni fick bestämma?

Vi vill inte se några öronmärkta månader alls i föräldraförsäkringen. Vi vill istället öka flexibiliteten och valfriheten ytterligare genom att införa möjligheten för föräldrar att överlåta föräldrapenning till andra närstående. Vi vill också kraftigt utöka antalet dubbeldagar.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Albert 2017-04-18

Nej, jag tycker inte politiken ska lägga sig i folks privatliv. Alla kan inte leva efter samma mall. Det blir inte mer jämställt för det. Det kanske är bättre att gå på arbetsgivare direkt istället och ställa krav.

Sofie Nylander 2017-04-07

Självklart skall man öka antalet pappadagar för öka jämställdheten!
Kommentera