Frågor & svar
Nyheter

Lars-Erik Liljebäck, chefredaktör 2017-01-13

Tack för kommentar. Som framgår i ingressen dominerar trakthyggesbruk i Sverige, men alternativa metoder kommer, som det hyggesfria skogsbruket. Vi ville belysa det och ge båda sidor chansen att framhålla sina förtjänster. Naturvetarna tar inte ställning i frågan utan erbjuder en arena för diskussion. Att Göran Örlander framställs som professor i ingressen och docent i brödtexten är ett sätt att visa att det finns stor kunskap och erfarenhet bakom hans ord. Han är väl kvalificerad alltså, och värd att lyssna på. Tack för att du uppmärksammade felstavningen. Den är korrigerad nu.