Frågor & svar
Nyheter

Christer 2017-01-13

Data visar att Arktis varit 20 grader för varmt under hösten 2016. Mänskligt orsakade koldioxidutsläpp leder till att havsisens minskning går alarmerande mycket fortare än tidigare beräknat. Forskare har inte koll hur illa det är! Det är den boreala skogen (barrskogen på norra halvklotet, däribland Sveriges skogar) som är världens ”lunga”, den avger syre och binder stora mängder koldioxid i sitt virkesförråd, till skillnad mot exempelvis regnskogen där nedbrytningen i princip är lika stor som tillväxten. Smart är att öka virkestillväxten i den boreala skogen, då binds än mer koldioxid. Om man värnar om miljön borde man göra ett uppehåll i avverkningen tills man vet hur illa det är, eller? Regeringar och skogsbolag är för snabb ekonomisk tillväxt, det går emot om att värna om miljön. Vi kommer förmodligen inte nå ”miljömålen”. Om vi skulle göra det så är ”miljömålen förmodligen för snålt satta. Det betyder nu att ju längre man väntar med att hugga sin skog ju bättre chans är det att man får ut mer pengar för skogen eftersom skogen ger (papper, plank, biobränsle m.m) som ska ersätta fossilkols baserade material (plast, betong, olja m.m). Hyggesfritt skogsbruk är att föredra, man har flera olika trädslag till försäljning beroende på efterfrågan-och efterfrågan kommer bli väldigt stor. Bäst för djur och miljö (Efter slutavverkning sker under några år ett utsläpp av koldioxid eftersom trädens fotosyntes försvinner. Efter 8-10 år i södra Sverige är balansen återställd.)