Frågor & svar
Nyheter

Varför behövs alla arter?

Rebecka Le Moine, som utsågs till Årets miljöhjälte av WWF förra året, förklarar varför alla arter på planeten behövs. Den 22 maj är det FN:s dag för biologisk mångfald.

Publicerad: Uppdaterad:

Varför fick du priset?

- Bland annat för att jag tillsammans med en annan eldsjäl drog igång en satsning på att uppmärksamma FN-dagen för biologisk mångfald. Det anordnades seminarier och exkursioner över hela Sverige, totalt sjuttio aktiviteter.

Vad driver dig?

- Biologisk mångfald är en hjärtefråga för mig, och då inte bara isbjörnar, tigrar och vackra blommor. Men de är viktiga för att engagera människor. Vem säger nej till att rädda utrotningshotade tigrar?

Varför behövs en anspråkslös lav djupt inne i skogen?

- Den har ett egenvärde och vi människor har inte rätt att tränga ut arter som på olika sätt har en roll i det ekologiska systemet. Jag gillar inte synsättet att det måste finnas en nytta för att en art ska bevaras.

Kan fler arter öka resiliensen?

- Ja, det är ett bra skäl som många kan ställa upp på. Ett system med hög resiliens har lättare att motstå yttre störningar, som klimatförändringar.

Vad gör du till vardags?

- Jag jobbar som biologkonsult på Calluna. Det går hand i hand med mitt engagemang på fritiden. Här inventerar jag arter som är intressanta av naturvårdsskäl. Det kan till exempel vara inför en exploatering eller införande av naturreservat.

Hur kommer tigrar in i bilden?

- Under mina studier på Linköpings universitet ägnade jag mig åt olika tigerprojekt i Indien och Kambodja. I Kambodja är tigern utrotad, så nu försöker man hitta lösningar för att få den tillbaka, bland annat genom ekoturism, där ekologi och ekonomi förenas.

Vad blir nästa steg?

- Lägg 22 maj på minnet. Nu jobbar vi hårt för att få med så många som möjligt på nästa års dag för biologisk mångfald. Målet är att alla ska känna till den.

Palle Liljebäck

chefredaktör