Frågor & svar
Nyheter

Avtal klart mellan SKL och Akademikeralliansen

Avtalet mellan SKL och Akademikeralliansen är klart och gäller från den 1 maj 2017.

Publicerad:

En rad olika ändringar har gjorts i Allmänna Bestämmelser (AB) som samtliga syftar till att i villkorsavtalen stödja friskare arbetsplatser och sänka ohälsotalen.

Stort fokus under avtalsrörelsen har varit på att partsgemensamt arbeta med att förbättra arbetsmiljön men även andra nyheter finns i avtalet som till exempel:

  • Höjda ersättningar för arbete vid obekväm arbetstid samt vid jour och beredskap
  • Möjlighet att gå på akut tandläkarbesök på arbetstid
  • Möjlighet att spara semesterdagar sänks från 40 dagar till 30
  • Utökad möjlighet att använda medel för tidig lokal omställning för anställda under rehabilitering

Läs mer om förändingarna i Allmänna Bestämmelser.

Kommentarer

Kommentera