Frågor & svar
Nyheter

Framtidsutsikter 2017

Idag släpps den årliga rapporten Framtidsutsikter av Saco. Bland annat utnämns matematiker, statistiker och IT-utbildade som framtidsyrken om fem år.

Publicerad:

För de allra flesta akademiker ser arbetsmarknaden ljus ut. Bland majoriteten av naturvetarutbildade beräknas det vara balans mellan efterfrågan och tillgång, till exempel miljövetare, agronomer och biomedicinare.

Låg konkurrens om jobben om fem år beräknas det vara för bland annat kemister, matematiker, statistiker och IT-utbildade. 

För biologer ser det dock sämre ut med fortsatt hög konkurrens om jobben. Även om biologisk kompetens efterfrågas allt mer, har långt fler biologer examinerats än vad som efterfrågas.

Framtidsutsikter är en årlig rapport från Saco med prognoser över akademikers arbetsmarknad. Till grund för Framtidsutsikter ligger Naturvetarnas rapport Naturvetares arbetsmarknad 2017 som släpps imorgon den 28 november.

Se hela översikten på framtidsprognoserna för naturvetare här.

Ta del av hela Framtidsutsikter på Sacos webbplats.

 

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Kommentera