Frågor & svar
Nyheter

Vårbudgetpropositionen ur Naturvetarnas perspektiv

I april presenterade regeringen vårbudgetpropositionen. Naturvetarna har läst och sammanfattar nedan de viktigaste förslagen ur ett naturvetarperspektiv och vad vi tycker om dem.

Publicerad: Uppdaterad:

Några av de viktigaste förslagen ur ett naturvetarperspektiv som regeringen vill är att:

  • satsa mer på sfi (svenska för invandrare) och bedömning av invandrade akademikers utbildning. Idag är det många invandrade akademiker som inte får användning av sin högre utbildning eftersom den inte är validerad (godkänd). Detta är oerhört beklagligt, både för de drabbade individerna och för det svenska samhället. Naturvetarna tycker därför att det är bra att regeringen vill satsa mer på bedömning av invandrade akademikers utbildning så att fler människor får möjlighet att arbeta med det de är kvalificerade för.
  • minska den satsning på fortbildning av yrkeslärare som tidigare aviserats. Regeringens bedömning är att minskningen inte kommer att påverka skolhuvudmännens verksamhet under 2016. Detta är säkert sant men Naturvetarna är likväl kritiska till förslaget. Vi ser nämligen att detta i kombination med ett antal andra förändringar som gjorts det senaste året på sikt kommer att leda till att yrkesutbildningarnas förutsättningar försämras. Detta vore olyckligt, inte minst för den framtida kompetensförsörjningen inom naturvetenskap (s.74). Läs vårt remissvar i ämnet här.
  • öka satsningarna på kunskaps- och innovationsplattformarna inom råvaror och hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).
  • sitta still i båten när det kommer det högre utbildning och forskning. Utöver satsningen på sfi och bedömning av invandrade akademikers utbildning föreslås inga större förändringar inom området. Naturvetarna ser med spänning fram emot den forskningspolitiska proposition som kommer i höst. Läs mer om vad vi hoppas på i den här.
  • stärka djurskyddet med 30 miljoner kronor för att uppnå en väl fungerande, träffsäker och effektiv djurskyddskontroll. Läs Naturvetarnas pressmeddelande om detta"Naturvetarna välkomnar regeringens satsning på djurskyddet".

Slutligen konstaterar vi att regeringen bedömer att den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas åt rätt håll och att ekonomin står starkt. Detta kan också skönjas i den statistik förbundet har tillgänglig över antalet medlemmar utanför arbetsmarknaden, då dessa har minskat något under det senaste året.

Givet detta tycker Naturvetarna att det är märkligt att regeringen samtidigt vill dra ned på skolväsendet. Oavsett om posten "1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet" som föreslås minska med 18 000 000 kronor är mycket eller litet pengar i sammanhanget, skickar det en olycklig signal om hur regeringen ser på skolans roll för Sveriges framtida utveckling. Om det är något som borde prioriteras när ekonomin ser bra ut är det rimligen skolan.

 Text: Sofie Andersson