Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Uppåt för naturvetare på arbetsmarknaden

Naturvetare med bäst framtidsutsikter finns inom en mängd olika områden och de har ofta nyckelroller i företag och organisationer. Matematiker, it-experter, biomedicinska analytiker och djursjukskötare har fortsatt liten konkurrens om jobben.

Publicerad:

Allt fler naturvetare har jobb. Sedan förra året har andelen arbetslösa minskat från 3 till 1,8 procent, räknat på andelen medlemmar i Naturvetarna som uppbär ersättning från Akademikernas a-kassa.

– Det är glädjande och bekräftas av att många arbetsgivare uppger att de har svårt att hitta naturvetenskaplig kompetens, enligt vår egen undersökning, säger Marita Teräs, strateg arbetsmarknad och kompetens på Naturvetarna.

Astra Zeneca i topp

Så många som 57 procent av de arbetsgivare som ingår i undersökningen har svårt att rekrytera naturvetare. Arbetsgivare som planerar att anställa finns främst inom konsultbranschen, hälso- och sjukvården, liksom inom life science och kemibranschen.

Astra Zeneca toppar listan över flest anställda naturvetare, följt av flera andra kemi- och bioteknikföretag. Skogsbolagen, DeLaval och LRF Konsult finns också med på topplistan.

Naturvetare med bäst framtidsutsikter finns inom en mängd olika områden och har ofta nyckelroller i företag och organisationer.

– Matematiker, it-experter, biomedicinska analytiker och djursjukskötare är yrkesgrupper som kan räkna med fortsatt liten konkurrens om jobben, säger Marita Teräs.

Snart brist på kemister

Hon flaggar för en framtida brist på kemister.

– Idag är det balans på arbetsmarknaden, men redan om fem år bedömer vi att det blir besvärligt för arbetsgivarna att rekrytera kemister.

En anledning är att life science-branschen har hämtat sig snabbare än väntat efter neddragningen av forskning inom Astra Zeneca. Ännu ett skäl är att för få kemister utbildas, som en följd av att det är svårt att locka studenter till utbildningen.

Här hittar du Naturvetarnas nya rapport

Palle Liljebäck

chefredaktör