Frågor & svar
Nyheter

Fråga experten: Ska skatten på utdelning höjas?

Jag hörde att skattereglerna för företagare kan vara på gång att ändras. Hur påverkar det mig och mitt aktiebolag?

Publicerad:

Naturvetarnas expert svarar:

Det mesta talar för att det blir en förändring av skattereglerna. Men än så länge är inga beslut fattade. Utredningen om 3:12 reglerna, som också kallas entreprenörsskatt, är precis klar och har överlämnats till regeringen. Nya regler kan tidigast börja gälla i januari 2018.

Bakgrunden till regeländringen är att man vill förhindra att företagare tar ut utdelning från sitt aktiebolag istället för lön, som idag beskattas högre än utdelning.

Här är några av förslagen till regeländringar, som kan komma att gälla de flesta företagare som har aktiebolag:

Förenklingsregeln

I dag kan en ensam ägare till ett aktiebolag ta ut cirka 163 000 kronor i utdelning beskattat som kapitalinkomst. Utredningen föreslår att beloppet sänks till cirka 104 000 kronor.

Lönekravet

Kravet på eget löneuttag höjs för de flesta och baseras samtidigt på delägarens andel av lönesumman.

Nivån

Den nuvarande nivån på 50 procent av hela löneunderlaget ersätts med en trappa i tre skikt (10, 25 respektive 50 procent) och beräknas på delägarens andel av lönesumman.

4-procentsspärren

Kravet att delägare måste äga minst 4 procent av kapitalet för att få utnyttja löneregeln slopas.

Skattesatsen

Skattesatsen på delägares utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet höjs från 20 till 25 procent.

Läs mer hos skattemyndigheten, detta är vad som gäller under 2016. 

Kommentarer

Kommentera