Frågor & svar
Nyheter
Den psykosociala arbetsmiljön ska ingå som en självklar del i utvecklingssamtalet.

Sjuk trend går att vända

Det gränslösa arbetslivet är en orsak till att allt fler blir sjuka av jobbet. Men det finns verktyg för att vända den negativa trenden, menar Anna-Lena Nordén på Naturvetarna. Att ta sig tid för återhämtning är en nyckel.

Publicerad: Uppdaterad:

Sjukskrivningar kopplade till den psykosociala hälsan har ökat kraftigt under de senaste åren.

– Sverige har drabbats hårdare än andra länder i EU. Vi har en kultur där arbetet står i fokus, säger Anna-Lena Nordén, ombudsman och ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Naturvetarna.

Från de svenska fackens gemensamma kontor i Bryssel kan hon se på Sverige med lite andra ögon. Under våren jobbar hon där och bevakar Naturvetarnas intressen i EU.

Alltid uppkopplad

Hon förklarar att den nya tekniken med ständig uppkoppling gör att vi inte bara jobbar på dagarna, utan även på kvällar och helger. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har inte hängt med i den snabba utvecklingen i arbetslivet. Därför har det varit svårt för arbetsgivarna att veta hur och på vilket sätt de skall stötta sina anställda.

– Vissa klarar det gränslösa arbetslivet bra och ser möjligheter i att själva kunna välja när och var man ska jobba. Andra klarar den friheten sämre då de har svårt att hantera gränsdragningen mellan arbetsliv och fritid. I dag förväntas det outtalat att vi alltid skall vara nåbara.

Sätt gränser

Många har svårt att sätta gränser mellan arbetsliv och fritid.

- Därför är det så viktigt att arbetsgivaren är tydlig med förväntningar på den anställda och att det finns resurser för att klara uppdraget. Det är så lätt att ta på sig nya arbetsuppgifter, både för att det är stimulerande och utvecklande men kanske också för att vara chefen till lags. Chefen måste också tydliggöra vad det innebär att vara tillgänglig.

Hur ska man då agera om man börjar känna sig sliten?

– Den sociala arbetsmiljön ska ingå som en självklar del i utvecklingssamtalet. Om det visar sig att medarbetaren har svårt att hinna med sitt jobb bör chefen ta reda på vad som behövs för att hen ska klara jobbet. Uppföljningen är viktig för att få svar på om fler åtgärder behöver sättas in.

Alla har ett ansvar

Hon påpekar betydelsen av att vara ärlig och säga som det är. Annars är det omöjligt för chefen att förbättra situationen. Kom ihåg att även arbetstagaren har ett ansvar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. När något inte fungerar ska närmaste chef kontaktas i ett första steg. Om inte det hjälper vänder man sig till skyddsombudet.

– Det måste finnas tid för återhämtning om arbetslivet ska vara hållbart, vilket chefen ska signalera till sina medarbetare. För den som jobbar på kvällen passar det inte så bra att ha ett möte dagen efter klockan 9. Varför inte pröva att ha möten senare på dagen?

 Tid för återhämtning

Att vara vaksam på sin egen och sina kollegors hälsa är ett ansvar alla har.

– När man känner att något inte står rätt till och en medarbetare mår dåligt ska man agera. Vänta inte för länge med att prata med närmaste chef. Om inte det hjälper så kontaktar du skyddsombudet och det lokala facket.

Hon förklarar att det är svårare att lösa problemen ju längre man väntar. Och den som mår dåligt under en längre tid löper större risk att drabbas av mental utmattning och går in i väggen, vilket ofta ta lång tid att återhämta sig från.

Tydliga mål

Så även arbetsgivaren tjänar på en bra arbetsmiljö?

– Ja absolut. Det gäller att jobba systematiskt med den sociala arbetsmiljön, enligt de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket.

För Anna-Lena Nordén är tydlighet en nyckel.

– I det ligger att ha tydliga mål för både organisationen och den egna tjänsten. Som medarbetare vill man veta vart organisationen är på väg, och vilken roll man själv har på den resan.

Att känna trygghet är också viktigt. I det ligger att hela tiden bygga på sin kompetens och hänga med i företagets utveckling.

Palle Liljebäck

chefredaktör