Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Så lyckas du som chef med lönesamtalet

Att sätta lön kan minst sagt vara en utmaning som chef. Men genom att se det som en ständigt pågående process för att utveckla din verksamhet kan både du och dina medarbetare lämna lönesamtalet nöjda.

Publicerad: Uppdaterad:

För att få bra lönesamtal med dina medarbetare menar Naturvetarnas ombudsman för chefer, Elisabet Engdahl Linder, att det är viktigt att börja med att försöka påverka det ekonomiska utrymmet som finns för din verksamhet. Det löneutrymme som du får till löneökningar blir ditt verktyg för att styra verksamheten i rätt riktning.

– Du som lönesättande chef måste marknadsföra din egen verksamhet inom organisationen. Det finns alltid begränsade resurser och chefens uppgift är att se till att få det löneutrymme som behövs för att driva en bra verksamhet. Se till att ha koll på beslutsprocessen för budgeten, säger Elisabet Engdahl Linder, ombudsman för chefer på Naturvetarna.

Om du ska kunna påverka måste du göra det redan innan budgeten sätts, vilket kan vara minst ett år innan själva lönesamtalen. Därför är det viktigt att du själv har en uppfattning om hur behovet av löneökningar ser ut i din verksamhet.

– Din bedömning av löneutrymmet kan exempelvis baseras på att ni vill behålla kvalificerad och viktig personal eller att belöna enskilda individer som gjort värdefulla insatser. Ha koll på arbetsgivarens löneavtal om vad som ska belönas.

Använd lönen för att styra verksamheten

När löneutrymmet för din verksamhet är satt är nästa steg att följa upp vad dina medarbetare har levererat i förhållande till uppsatta mål, både för verksamheten och individuellt.

– Se lönen som ett strategiskt verktyg att styra verksamheten. Premiera de som gjort det lilla extra, tar ansvar och som bidrar till utveckling. Den stora utmaningen är att våga ge en lägre löneökning till de som inte presterat som önskat. För dem är det extra viktigt med ett samtal som leder till utveckling.

Det räcker dock inte med att sitta ner en gång per år och utvärdera medarbetarnas kompetens och prestationer förklarar Elisabet Engdahl Linder. Lönesättningen är ett kontinuerligt arbete som ställer höga krav på att vara medveten om hur medarbetarna presterar i den dagliga verksamheten.

– Det gäller att ha en god dialog, ge feedback och uppmärksamma bra prestationer under hela året. Resultatet i lönesamtalet ska inte komma som en överraskning.

Skapa förutsättningar för en bra dialog

När det är dags för själva lönesamtalet är det viktigt att du är väl förberedd med vad du vill lyfta i samtalet. Utgå ifrån det ni kom överens om i senaste lönesamtalet och övergripande verksamhetsmål. Fokusera på att få till en fungerande dialog.

– De flesta vill bli sedda och bekräftade, så ge konstruktiv feedback. Oavsett om medarbetaren blir nöjd med lönepåslaget eller inte är det viktigt att de förstår varför de får den lön som de får. Framförallt ska de veta vad de kan göra för att få bättre lönepåslag nästa gång.

Tillsammans ska ni sen sätta upp mål för det kommande året. Bryt ner verksamhetsmålen till vad de innebär för individen och dess arbetsuppgifter.

– Definitionen av ett lyckat lönesamtal bör vara att medarbetaren efteråt känner att hen kan och förstår hur man konkret kan påverka sin lön genom sitt arbete, avslutar Elisabet Engdahl Linder.

Kort om lön

  • Rätten till årlig lönerevision genom dialog (lönesamtal) finns i kollektivavtalen.
  • Lön ska sättas utifrån ansvar, kompetens och prestation enligt Naturvetarnas avtal.
  • Lön är ett verktyg för att utveckla verksamheten

Läs mer om lönesamtal här

Johanna Rösth

projektledare webb