Frågor & svar
Nyheter

Ökad insyn i offentlig verksamhet

Nu ska det bli lättare att ta reda på mer om personalens arbetsvillkor och vem som står bakom äldreboenden, vårdcentraler och hemtjänstenheter.

Publicerad:

Under 2017 kan webbplatsen Välfärdsinsyn.se bli offentlig. Här ska man kunna söka information om offentligt finansierade verksamheter inom vård- och omsorg. Syftet är ökad öppenhet och insyn. Bakom projektet står Naturvetarna tillsammans med flera arbetsmarknadsparter inom vård och omsorg.

Just nu pågår arbetet med en webbplats och en databas där verksamheter som vill bidra till insyn och öppenhet ska kunna ansluta sig. Här ska det finnas information om äldreboenden, vårdcentraler, hemtjänstenheter och LSS/personlig assistansverksamheter. Till exempel kan man ta reda på vem som driver eller äger en verksamhet, ekonomisk basfakta, resultat av kvalitetsmätningar, anställningsvillkor och personaltäthet.

I dag finns inte den här typen av information samlad, utan man får söka på många olika ställen. Det är därför svårt för allmänheten att ta ställning till om offentliga medel används rätt och att bedöma till exempel vilken vård som är rätt för en viss individ.

Kommentarer

Kommentera