Frågor & svar
Nyheter

Nya avtal med Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen Branschkommitté för Folkbildning och Skola/Utbildning och Akademikerförbunden har ingått två nya avtal. De nya avtalen är ettåriga och kommer att gälla från den 1 maj 2016 till och med den 30 april 2017.

Publicerad:

Nedan följer information om de viktigaste nyheterna i avtalet

  • Lönerna ska justeras retroaktivt med revisionsdatum 1 maj 2016 och löneökningarna är på lägst 2,2 %. Lägstutrymmet är att betrakta som ett lägsta garanterat utrymme för kollektivet, det vill säga den lokala Akademikerföreningens medlemmar. Lägstutrymmet enligt ovan gäller inte om arbetstagarorganisationen, det vill säga de som tillhör Akademikerförbunden, är färre än tre medlemmar hos arbetsgivaren.

Förändringar i de allmänna anställningsvillkoren

  • OB-ersättning och andra i kronor angivna ersättningar i branschavtalen räknas upp med 2,2 % per den 1 maj 2016.

Övrigt

  • Parterna är överens om att uppmärksamma de förtroendevaldas roll på de lokala arbetsplatserna. Detta sker i form av en avsiktsförklaring i förhandlingsprotokollet.
  • Parterna kommer under hösten ta fram en partsgemensamt branschanpassat skriftligt material avseende AFS 2015:4. Den kommer tillsammans med samverkansavtalet ligga till grund för ett antal partsgemensamma informationsträffar, där även frågor om arbetstid och beredskap kommer avhandlas.

Akademikerförbunden består av 13 SACO-förbund som tecknar gemensamma avtal och har i förhandlingarna företrätts av de två största förbunden på avtalsområdet, Akademikerförbundet SSR och Naturvetarna.

Om du har några frågor angående det nya kollektivavtalet är du välkommen att höra av dig till dina lokala fackliga företrädare på arbetsplatsen eller till ditt förbund.

Du hittar förhandlingsprotokoll i:

Avtalsarkivet för Folkhögskola

Avtalsarkivet för Skola och utbildning