Frågor & svar
Nyheter

Här finns jobben i framtiden

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden varje år sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt.

Publicerad:

För dessa naturvetaryrken spås konkurrensen om jobben vara liten:

  • Biomedicinska analytiker
  • Datavetare
  • Djursjukskötare
  • Kemist
  • Matematiker och statistiker

Läs mer om prognoser för arbetsmarknaden om fem år på Sacos hemsida.

Kommentarer

Kommentera