Frågor & svar
Nyheter

Så ska den gröna oljekällan ge nya material

Skogskoncernen Stora Enso satsar på innovation för att utveckla förnybara produkter från skogen. Det nya labbet står klart att ta emot närmare hundra forskare från hela världen.

Publicerad: Uppdaterad:

innovation När marknaden för tidningspapper viker ska innovationer rädda svensk skogsindustri. Det har Stora Enso tagit fasta på och startar ett nytt innovationscenter för biomaterial i Sickla utanför Stockholm.

– Vi samlar innovation och utveckling på ett ställe. Samtidigt ökar vi investeringarna i forskning inom det här segmentet trefaldigt, säger innovationschefen Mikael Hannus.

Kemister behövs

Än så länge är det ganska öde i den nybyggda fastigheten med stora öppna ytor och eleganta trämaterial i detaljerna. Labben och kontoren håller på att fyllas med forskare från världens alla hörn. Redan idag jobbar ett femtiotal personer från tolv olika länder där.

– Att valet föll på Stockholm beror bland annat på att det är lättare att locka hit kvalificerad personal, säger Mikael Hannus.

I första hand handlar det om kemister och tekniker, som ska utveckla framtidens förnybara produkter, men också att vässa de produkter som finns i deras portfölj i dag. Det kan gälla allt från pappersbaserade material i förpackningar till bindor som suger upp vätska.

På labb står provrören uppradade. De innehåller olika fraktioner som har extraherats från ved. Vi hittar lignin som är råvara för tillverkning av bland annat lim och lösningsmedel. Där finns också hemicellulosa som används som råvara inom sötningsindustrin. I södra USA håller Stora Enso på att bygga en demoanläggning för det.

Tallolja och mikrocellulosa är andra beståndsdelar som kan extraheras ur veden. Ur dem kan nya material, kemikalier och bränslen utvinnas.

– Dessa produkter passar perfekt i ett hållbart samhälle, där vi ska minska beroendet av fossil energi, säger Mikael Hannus.

Textilier och plast

Hans entusiasm smittar av sig. Näringsministern Mikael Damberg var på plats på invigningen och gladdes över satsningen.

– Innovation är precis vad Sverige behöver för att utveckla nya klimatsmarta och förnybara produkter i en allt hårdare global konkurrens, sa han.

Man kommer att samarbeta med både akademi och forskningsinstitut i jakten på nya gröna material.

– Vår roll blir att omsätta resultat från forskningen till kommersiella produkter.

Mikael Hannus förklararar att det är tekniskt möjligt att ersätta de flesta fossilbaserade material.

– Vi lägger fokus på biobaserade produkter som kan bli ekonomiskt lönsamma. Det kan till exempel gälla textiltråd och polymerer för plastapplikationer, liksom polyestrar för barriärplaster.

Cellulosa säljer

Han förklarar att användningen av cellulosa ökar i hela världen. För Stora Ensos del gäller det kartong och wellpapp, hygienartiklar och mjukpapper, som stadigt växer.

– Trenden för tidningspapper går åt motsatt håll. I Sverige minskar konsumtionen med runt 5 procent per år. I USA går den nedgången ännu snabbare.

Basen för skogsindustrin är fortfarande sågade trävaror som står för hälften av råvarans förädling.

När får vi se de första innovativa produkterna från det nya centret?

– Vi börjar inte från noll, så inom fem år bör vi ha de första nya produkterna på marknaden.

Vilka de blir vill Mikael Hannus inte spekulera om när han beskriver de nordiska skogarna som den gröna oljekällan.

Stora Enso

Bildades 1998 genom en fusion av svenska företaget Stora och finska Enso Oyj.

Har verksamhet i 35 länder med totalt 27 000 anställda.

Omsatte 10, 2 miljarder euro 2014.

Satsar drygt 1 procent av omsättningen på innovation och utveckling.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera