Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna väljer svensk mat

Naturvetarna ska välja svenskproducerad mat så långt det är möjligt. Syftet är att ta hänsyn till livsmedelssäkerhet, hållbarhet och att värna om svensk livsmedelsproduktion.

Publicerad:

Förbundet har tagit fram en policy för servering och inköp av livsmedel, som följd av ett beslut som togs vid kongressen 2015. Redan då beslutades att förbundet ska servera svenskproducerade livsmedel då detta är möjligt vid arrangemang som styrelsemöten, fackliga kurser och annat.

Nu finns en genomarbetad policy, som är tänkt att användas som vägledningen vid upphandling av livsmedel.

Bakgrunden till beslutet är att många naturvetare arbetar i livsmedelskedjan, till exempel med jordbruk, djurhälsa, miljömål, djurskydd, klimatfrågor och livsmedelsinspektion.

Policyn innebär att:

  • Naturvetarna ska vid sina arrangemang alltid servera svenskproducerade livsmedel, då det är möjligt.
  • Leverantörer ska vara registrerade livsmedelsföretag och stå under myndighetstillsyn.
  • Leverantör ska ha kollektivavtal eller erbjuda motsvarande villkor för sina anställda.
  • Rödlistade arter enligt Havs och vattenmyndighetens definition får inte köpas in.
  • Välj gärna ekologiska livsmedel för att minska spridning av gifter till miljö och människa.
  • Beakta närhetsprincipen så att maten transporteras så korta sträckor som möjligt.

Kommentarer

Anna Norberg 2017-01-13

Hej! Jag valde bilden eftersom jag tyckte att det var ett trevligt dukat bord, men jag håller med om att det hade varit fint med mer typiskt svenska produkter. / Anna Norberg, skribent Naturvetarna

Ulrica 2017-01-13

Bra initiativ! Men jag är lite förvånad över bilden, citroner, nötter och rödvin produceras sällan i Sverige. Varför inte visa svensk producerad mat istället?
Kommentera