Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna undersöker dina arbetsvillkor

Kan du arbeta hemma? Hur styrd är din arbetstid och upplever du att du har balans mellan arbets- och privatliv? Under maj genomför vi en undersökning om hur du som är medlem i Naturvetarna ser på dina villkor och förutsättningar i arbetet.

Publicerad: Uppdaterad:

Tanken med undersökningen är att resultatet ska ligga till grund för vårt fortsätta arbete med att stärka era och era arbetsgivares förutsättningar att hantera utmaningarna i arbetslivet i Sverige idag.

Undersökningen kommer att skickas till slumpvis utvalda medlemmar i Naturvetarna. Att svara på frågorna är frivilligt men för att resultatet ska bli tillförlitligt hoppas vi att så många som möjligt väljer att delta.

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta Kristofer Jervinge!