Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarna träffar riksdagens utbildningsutskott

Hur får vi fler att utbilda sig till naturvetare? Det ska Naturvetarnas strateg för naturvetenskaplig kompetens Marita Teräs prata om när riksdagens utbildningsutskott sammanträder den 9 juni.

Publicerad: Uppdaterad:

Du ska träffa riksdagens utbildningsutskott. Vad ska du prata om?

– Jag ska prata om vad som behöver göras för att attrahera fler att utbilda sig inom naturvetenskap. I och med att vi blir allt fler människor, och trycket på jordens resurser ökar, blir det viktigare att samhället kan anpassas för att främja hälsa och säkerhet. Då behövs naturvetenskaplig och teknisk kompetens i allt högre utsträckning.

Hur ökar vi intresset för naturvetenskap bland unga?

– Dels behöver vi locka fler naturvetare att bli lärare genom att höja status och löner. Med fler engagerade naturvetare med ett genuint intresse för ämnet kan fler inspireras att utbilda sig inom naturvetenskap. Dagens satsningar för att få naturvetare att utbilda sig till lärare är bra, men det krävs också att man arbetar på att behålla dem inom skolan genom att visa att man värdesätter dem.

Vad behöver man mer göra?

–Utbildningskvaliteten är generellt hög på universitet och högskolor inom naturvetenskap, men arbetslivsanknytningen måste bli bättre. Naturvetare måste få mer kunskap om hur deras kompetens kan användas ute i samhället och fler arbetsgivare behöver få upp ögonen för vad naturvetare kan bidra med.

Efterfrågas forskarutbildade naturvetare?

– I en ny undersökning vi gjort bland arbetsgivare med minst fem anställda naturvetare kan vi se att efterfrågan på forskarutbildade inom privat sektor har minskat sedan 2012. Bland annat har life science-branschen dragit ner på forskningen inom Sverige. Många väljer den naturvetenskapliga banan för att de är intresserade av forskning och utveckling. Då är det viktigt att det finns karriärmöjligheter inom alla sektorer.

Vad behöver göras åt detta?

– Har vi inte karriär och utvecklingsmöjligheter kan vi inte attrahera studenter, och har vi inte kompetensen kan vi inte attrahera företagen som är forskningsintensiva och bra för Sverige. Därför föreslår vi att Sverige tar fram en strategi för att behålla och attrahera FoU-intensiva företag.

Resultat från Naturvetarnas undersökning om hur arbetsgivare ser på naturvetares kompetens kommer att presenteras under hösten 2016.

Johanna Rösth

projektledare webb

Kommentarer

Kommentera