Frågor & svar
Nyheter
En nyckel till höjda löner är att öka rörligheten på arbetsmarknaden, vilket skulle gynna bristyrken som biomedicinska analytiker, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna. Foto: Colourbox

Naturvetare som tjänar på sin utbildning

Grattis matematiker, agronomer och fysiker. Ni går plus på er utbildning, räknat på livslönen. Detsamma gäller kemister, men för dem är utbildningspremien marginell, enligt en färsk undersökning från Saco.

Publicerad:

För flera andra naturvetaryrken ser det sämre ut. Biologer och biomedicinska analytiker går back på sin utbildning. De tjänar 0,9 miljoner kronor mindre än de som har gått en yrkesförberedande gymnasieutbildning.

- Vi jobbar för att alla våra professioner ska kunna göra lönekarriär. En nyckel är att öka rörligheten på arbetsmarknaden, vilket skulle gynna bristyrken som biomedicinska analytiker, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Han menar det Inom kommuner och landsting också måste finnas tydligare karriärvägar.

Förlustaffär för många

I snitt tjänar en akademiker 19 miljoner kronor under sin livstid. Motsvarande siffra för gymnasieutbildade är 16,4 miljoner kronor.

Det är Saco som har analyserat livslönerna för akademiker. Undersökningen visar att nära hälften av utbildningarna är en förlustaffär. Många av de yrkesgrupperna finns inom kommuner och landsting.

– Ska vi klara kompetensförsörjningen i välfärden kan vi inte nedvärdera akademikernas kompetens på det här viset, säger Göran Arrius, ordförande för Saco.

Läkare i topp

Läkare, jurister och ekonomer ligger i topp i den här jämförelsen, följt av civilingenjörer. Det finns ett tydligt samband mellan lönespridning och livslön.

– En sammanpressad lönestruktur är uselt för livslönen. Sveriges akademiker måste kunna göra lönekarriär och få betalt för kompetens och ansvarstagande, säger Göran Arrius.

Hur ser det ut för övriga naturvetargrupper?

Geovetare går plus minus noll på sin utbildning. De hade alltså lika gärna kunnat nöja sig med att gå gymnasiet, sett till livslönen.

Varför finns inte mindre yrkesgrupper som jägmästare och dietister med på listan?

– Allt för få personer med de utbildningarna finns med i underlaget från SCB, säger Thomas Ljunglöf, statistiker på Saco.

 

Här är ett utdrag från listan:

Utbildning och skillnad i livslön mot gymnasieutbildad

Läkare + 8,9 miljoner kronor

Ekonom + 7,2

Civilingenjör + 5,9

Matematiker/statistiker +3,1

Agronom/hortonom +1,4

Fysiker +1,1

Kemist +0,2

Geovetare 0

Biolog -0,9

Biomedicinsk analytiker -0,9

Arbetsterapeut -1,6

Förskollärare -1,8

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera