Frågor & svar
Nyheter
Helena Sylvan är ordförande för akademikerföreningen på diagnostikföretaget Cepheid AB

Månadens naturvetare peppar sina kollegor

Det var kollegorna på Cepheid som nominerade Helena Sylvan till Månadens naturvetare. Alltid med ett leende på läpparna har hon kämpat för medlemmarna. Hon är helt klart värd en tack-tårta, säger de.

Publicerad: Uppdaterad:

Helena Sylvan ska hålla i en presentation för sina amerikanska kollegor när Naturvetarna ringer. Så det är knappt hon hinner svara på några frågor om utmärkelsen.

– Jag känner mig hedrad. Jätteroligt att mina kollegor har föreslagit mig. Det visar att de uppskattar det jag gör, säger hon spontant.

Företag som växer

Hon är ordförande för Akademikerföreningen på diagnostikföretaget Cepheid AB. Föreningen har vuxit i takt med att företaget har anställt fler i Solna. Nu har man 65 medlemmar, varav de flesta jobbar inom R&D, med tyngdpunkt på produktutveckling av nya molekylärdiagnostiska tester för central laboratorier, sjukhus och mindre kliniker. Nu har företaget också en HR-avdelning vilket innebär att vi förhandlar om mer än löner och kompetensutveckling.

Men hon är inte helt nöjd med hur löneprocessen fungerar.

– Vi jobbar med ständig förbättring för att få de lönesättande samtalen att fungera som det är tänkt. I dag får medarbetarna ett lönebesked med små möjligheter att kunna påverka sin lön.

Spännande resa

Med den frågan jobbar hon också centralt. Helena Sylvan har suttit med i Naturvetarnas förhandlingsdelegation och har kunnat påverka det centrala avtalet mellan Naturvetarna och Ikem.

– Det var en spännande resa, men vi nådde inte ända fram. Jag hade hoppats få gehör för att tillämpningen av lönesättande samtal skulle ha skrivits in i avtalet.

På Cepheid vill akademikerföreningen ha insyn i budgetarbetet med möjlighet att kunna påverka.

– Där är vi inte än, utan vi får bara information om det ekonomiska läget.

Men hon kämpar vidare, vilket kollegorna uppskattar. Så här skriver de bland annat i motiveringen: "Helena har drivit arbetet framåt, ibland i motvind och ibland ensam. Hon har alltid ett leende på läpparna och massor av värmande och peppande ord. Hon är helt klart värd en tack-tårta."

Export ut i världen

Helena Sylvan är både magister i biologi och biomedicinsk analytiker. Hon är med och tar fram CE-märkta och FDA-registrerade molekylärdiagnostiska tester för sjukdomar orsakade av virus och bakterier.

Tanken är att sjukvården snabbt ska kunna fånga in smittämnet för att rätt behandling ska sättas in och för att förhindra smittspridning. Testerna är högteknologiska där man isolerar DNA och RNA hos mikroorganismerna.

Vilka sjukdomar kan man diagnostisera med testerna?

– Tuberkulos, clostridium, norovirus (vinterkräksjuka), ebolavirus och multiresistenta bakterier är några exempel.

Testerna exporteras över hela världen, de största marknaderna finns i Indien och Sydafrika.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

MarDie Candor 2016-06-10

Stort grattis Helena!
Kommentera