Frågor & svar
Nyheter

Biolog som löser andras problem

Det var en av kunderna som nominerade Anna Svingfors till Månadens naturvetare. Som biologikonsult går hon "all in" för att hitta miljövänliga lösningar som är möjliga att genomföra.

Publicerad:

Anna Svingfors jobbar på miljökonsultbolaget Miljötjänst Nord AB. Uppdragen gäller främst miljöprövningar, utredningar/analyser och de hjälper företag att söka miljötillstånd. Projekten utformas med minsta möjliga miljö- och hälsopåverkan.

– Jag älskar mitt arbete! Det innebär att jag får samla in så mycket kunskap som möjligt om ett område, bedöma konsekvenser och föreslå miljömässigt bra lösningar. Kund- och myndighetskontakter är centrala delar. En utmaning är att parternas uttryckssätt ofta skiljer sig åt, varför jag ofta fungerar lite som en ”översättare”. Många kunder har höga ambitioner när det gäller att minska miljöpåverkan, vilket hon tycker gör arbetet extra givande.

Vid frågor om markanvändning är GIS, Geografiskt informationssystem, ett viktigt verktyg som används för att analysera och visualisera. – Jag har själv en nästan osund fascination för kartor och informationssammanställning.

Anna Svingfors började med att läsa arkeologi och biologi, men hittade sedan utbildningen miljö- och hälsoskydd. Ett område som passar henne perfekt eftersom det är så brett. Efter examen vid Umeå universitet började hon längta hem till Storuman och fick jobb på Miljötjänst Nord. 

– Efter sju år är jag fortfarande kvar. I hjärtat var jag aldrig någon stadsmänniska!

Annas tips till nyexaminerade naturvetare

  • En personlig kontakt, telefonsamtal eller möte, övertrumfar att bara skicka ut mail eller brev. Det sociala kontaktnätet är större än du tror, ofta finns någon i bekantskapskretsen som känner en möjlig arbetsgivare. Vid ett möte, referera till er gemensamma bekant så snabbt som möjligt.
  • Tänk noga igenom hur du kan bidra på arbetsplatsen, så att den potentiella arbetsgivaren kan se om du och arbetsplatsen matchar varandra.
  • Det finns också föreningsliv för alla tänkbara intressen, ett ypperligt tillfälle att bredda det sociala kontaktnätet.

Vad är bra med att vara medlem i Naturvetarna?

Förutom tryggheten så gillar jag verkligen medlemstidningen. Att få möte olika yrkesgrupper som man i vanliga fall inte kommer i kontakt med, följa nyanserade debatter om intressanta ämnen och följa åsikter i olika frågor som rör naturvetare.

Mer om Anna Svingfors

  • Stort engagemang i Svenska lottakåren, stöttar helhjärtat alla de viktiga frågor som kåren driver.
  • Aktiv inom hemvärnet
  • Min fantastiska familj består av min sambo Joel och våra två barn Tycko och Lova, 4 och 3 år gamla.
  • Okänd talang: Jag är oförskämt duktig på MMO-spel!

Motivering till Månadens naturvetare:

”Anna Svingfors på biologikonsultfirman Miljötjänst Nord. Firman ställer alltid upp och går "all in" för att lösa problem. De hittar de bästa och miljövänligaste alternativen som går att genomföra i praktiken. Vid flera tillfällen har jag fått hjälp att uppnå små delmål, genom deras breda kompetens och deras stöd. Jag är evigt tacksam för deras positivitet och gehör.” Gunhild Israelsson på Överumans Fisk AB

Kommentarer

Kommentera