Frågor & svar
Nyheter

Lyft fram dina starka sidor

Att jämföra sin egen lön med andras leder inte till framgång i lönesamtalet. Fokusera istället på din egen prestation och vad du bidrar med, menar Elba Abreu, ombudsman på Naturvetarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Vad gör man när lönesamtalet kör fast? Chefen visar inget intresse att gå dig till mötes och inga argument biter. Du blir erbjuden en lönehöjning som du inte är nöjd med.

– I ett sådant läge ser chefen ofta det som inte fungerar. Då är det lätt att misströsta och känna att chefen kanske har rätt. Vänd istället på steken och fokusera på dina starka sidor, säger Elba Abreu, ombudsman på Naturvetarna.

Hon ger rådet att framhålla sina goda prestationer och skriva ner på en lista. I det ligger att också lista det som är mindre bra och som kan förbättras.

– Det handlar inte om skryt, utan mer ett sätt att ge chefen rätt underlag för att kunna sätta lönen. Kanske hen inte har koll på det när närmare femton medarbetare ska lönesättas.

Dela med sig

Hon skiljer på akademisk kompetens, konkreta saker som du levererar, och social kompetens.

– Det kan handla om hur man fungerar i teamet och stöttar sina kollegor, liksom att dela med sig av kunskap och bidra till trivseln.

Lika viktigt är att vara flexibel och visa vilja till förändring. Det håller inte, enligt Elba Abreu, att ha inställningen: "Så här har vi alltid gjort och det har fungerat bra". Det gäller att kunna ta till sig ny teknik och nya arbetssätt efter till exempel en omorganisation.

– Ha också koll på vad ditt uppdrag är. Det spelar ingen roll om du utför något på ett excellent sätt om inte arbetsgivaren efterfrågar det. Försäkra dig om att du gör rätt saker.

När du och arbetsgivaren är överens om dina arbetsuppgifter ska det utmynna i en överenskommelse, som ska finnas med i minnesanteckningarna från lönesamtalet.

Men hur ska jag veta vilken lön jag är värd?

– Ta reda på löneläget på din arbetsplats. Den informationen kan du få från HR eller motsvarande om du jobbar i staten, kommun eller landsting. Inom privat sektor är lönerna inte offentliga. I normalfallet har akademikerföreningen koll på det ungefärliga löneläget för olika tjänster.

Sätt upp en mållön

Hon tipsar också om möjligheten att ringa Naturvetarnas jour eller gå in på Saco Lönesök där du hittar lönestatistik för olika tjänster och arbetsområden.

– Om ni kör fast har du rätt att ajournera lönesamtalet och boka en ny tid. För att det ska bli meningsfullt är det viktig att du gör din hemläxa och visar vad du har presterat och bidragit med.

Om jag ändå inte blir nöjd?

– Sätt upp en mållön för de närmaste tre åren. Ha en dialog med din chef om vad du behöver förbättra för att nå dit.

Elba Abreu tycker också att man kan sätta sin egen utveckling i relation till den lönekarriär man har gjort under samma tid. Om det finns en diskrepans däremellan kan det bli ett argument i lönesamtalet.

Rätt ofta säger chefen: "Du är duktig, men vi har inte ekonomi för att höja din lön i år."

Utmana chefen

Hur ska jag argumentera då?

– Här kan du utmana chefen och svara: "Om du hade pengar vad skulle jag då vara värd?" I ett sådant läge tvingar du fram ett svar från arbetsgivaren om vilken lön du är värd.

Att jämföra med vad andra tjänar kan däremot chefen lätt avfärda.

– Fokusera istället på din egen prestation och vad du bidrar med. Däremot ska du ha koll på marknadslönen för den tjänst du har.

Om chefen fortfarande är avvisande?

– Då kan du förhandla om annat, som extra semester, kompetensutveckling eller annat som kan vara värdefullt för dig istället för pengar. Om inte heller det hjälper finns det anledning att fundera på om du ska vara kvar.

Men kom ihåg. Lönesamtal har man bara rätt till om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Kommentarer

Andreas Nyström, ombudsman på Naturvetarna 2016-04-11

Det statliga löneavtalet RALS-T reglerar hur lönerevision skall ske på statliga myndigheter. I avtalet står det att varje medarbetare har rätt att få veta på vilka grunder lönen sätts och vad man kan göra för att påverka denna. Argument att potten inte räcker till alla är inte ett sakligt argument i lönesättningen, samtidigt som alla arbetsgivare har en budget för löneutrymmet varje år. Här skulle jag som medlem ta kontakt med lokala SACO-s på myndigheter för att höra hur man arbetar med prioriteringar och löneökningsbudget.

Zoolog 2016-04-08

Vad gör man när chefen håller helt med om att man har för låg lön jämfört med vad kollegor får men det finns inga pengar? Det går inte att höja min lön därför att andra då skulle få noll. Och ledningen förmedlar inställningen att man kan byta arbetsgivare om man är missnöjd. Nyexaminerade finns det gott om och de kan göra samma jobb som den med 20+ års erfarenhet. Att förhandla fungerar bara om båda parter är villiga att förhandla. Statliga arbetsgivare är hårda mot sina anställda.
Kommentera