Frågor & svar
Nyheter
Använd utvecklingssamtalet för att komma överens om den kompetensutveckling du behöver, tipsar Elisabet Engdahl Linder.

Kompetensutveckling som gör dig attraktiv

Vad ska jag göra idag för att klara jobbet om fem år eller för att kunna byta tjänst? Strategisk kompetensutveckling är en nyckel till att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden, menar Elisabet Engdahl Linder på Naturvetarna.

Publicerad:

För de flesta naturvetare ingår kompetensutveckling som en självklar del i jobbet. Både individ och arbetsgivare tjänar på det.

– För individen ger kompetensutveckling trygghet i anställningen. Den som inte håller sig uppdaterad och hela tiden lär nytt löper större risk att förlora jobbet. För arbetsgivaren handlar det om att behålla sin konkurrenskraft genom att kunna jobba smartare och vara innovativ, säger Elisabet Engdahl Linder, ombudsman för chefer på Naturvetarna.

Analysera omvärlden

Men hur ska man tänka för att få största utväxling av den investering som kompetensutveckling innebär.

– Här gäller det att tänka strategiskt. Ställ frågor som: Har jag den kompetens som behövs för min tjänst i dag och fem år framåt. I det ligger att göra en omvärldsanalys och fundera på hur till exempel globalisering, digitalisering och annan teknisk utveckling kan komma att påverka tjänsten.

Hon ger rådet att identifiera hur kompetensbehovet ser ut på den tjänst man har idag. Tänk dig att tjänsten skulle utannonseras, vilka krav skulle ställas då. Och lever du upp till dem?

– Ett tips är att gör en systematisk kompetensinventering och titta på vilka krav som ställs på varje uppgift som ingår i tjänsten, i relation till verksamhetens behov.

Titta framåt

Elisabet Engdahl Linder menar att det är lika viktigt att titta framåt och fundera över framtida kompetensbehov.

– Det är ett perspektiv som varje verksamhetsledare måste ha. Att göra framtidsanalyser av marknaden, omvärldsförändringar och kompetensbehov är ett måste för att inte tappa konkurrenskraft.

När är det läge att prata kompetensutveckling med sin chef?

– Använd utvecklingssamtalet till det. Gör hemläxan och identifiera vilka kompetenskrav tjänsten ställer på dig. Koppla det till den kompetens du har i dag. Om något saknas bör den luckan täppas till.

Ha en plan

Hon tipsar om att göra en plan för kompetensutveckling, både för det närmaste året och på lite längre sikt.

– När du och arbetsgivaren är överens om vilken kompetensutveckling du behöver skriver ni det i utvecklingssamtalets protokoll.

Men det är inte alltid arbetsgivaren inser behovet av kompetensutveckling hos sina medarbetare.

– Det kan till exempel gälla naturvetare som inte har tillräckliga kunskaper i ekonomi och affärsstrategier. Det var därför Naturvetarna tog initiativ till att ge utbildningen i affärsmannaskap i samarbete med Lunds universitet.

Kan jag ställa krav på kompetensutveckling?

– Ja, det kan du göra om det behövs för att du ska klara jobbet. I många av avtalen på arbetsmarknaden finns det skrivningar om kompetensutveckling.

Bådas ansvar

Så här står det till exempel i avtalet mellan Naturvetarna och Ikem: "Det är företagens ansvar att genomföra utvecklingsinsatser av personal, organisation och teknik, och att erforderliga resurser avsätts. Samtidigt åvilar det den enskilde anställde att ta initiativ och känna engagemang och ansvar för sin kompetensutveckling."

– Kompetensutveckling är alltså ett delat ansvar mellan arbetsgivare och medarbetare.

Palle Liljebäck

chefredaktör