Frågor & svar
Nyheter

Kollektivavtal ger bättre villkor

Högre pension, bättre ersättning under föräldraledighet och sjukdom, villkor för övertidsarbete och kanske längre semester. Kollektivavtalen ger många saker, och grunden är ditt och andras fackliga medlemskap.

Publicerad: Uppdaterad:

Du vet antagligen om du har kollektivavtal eller inte, och kanske också om det ger dig extra semesterdagar och pensionsavsättningar. Men visste du att du får extra föräldralön om du är föräldraledig? Och möjlighet att påverka på arbetsplatsen genom lokalfackligt arbete på betald arbetstid?

– Kollektivavtalen innehåller villkor som inte finns lagstadgade, som rätt till årlig lönerevision, extra sjuklön och övertidsersättning, säger Anna Centerdal, ombudsman hos Naturvetarna.

Vi har samlat kortfattad information om vad kollektivavtalet ger.

I ditt anställningsavtal står ofta vilket kollektivavtal som gäller för dig. Här kan du hitta gällande kollektivavtal. På stora arbetsplatser kan det finnas flera olika avtal. Vilket du tillhör styrs av vilken typ av tjänst du har. Om det inte finns information i anställningsavtalet kan du fråga personalavdelningen eller din chef.

Avtalet är ömsesidigt

– Detsamma gäller om du är på intervju. Fråga om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Om det inte finns är det mycket mer du måste tänka på när det gäller villkor i anställningsavtalet.

Till exempel behöver du få med att arbetsgivaren ska betala in till din tjänstepension, och vad som gäller för restidsersättning. Det räcker inte med att arbetsgivaren har en policy. En sådan äger arbetsgivaren, och den kan förändras utan att du har någon möjlighet att påverka. Ett avtal är ömsesidigt och går att hänvisa till om du skulle hamna i tvist med arbetsgivaren. Titta gärna på vår checklista över vad som bör finnas med i ett anställningsavtal om företaget saknar kollektivavtal.

Bra arbetsvillkor

Kollektivavtalen ger alltså en grund för bra arbetsvillkor, som både arbetsgivare och anställda ska följa. Alternativet är att varje individ ska förhandla sina villkor vid anställningen.

– Och det skulle ta mycket tid både för arbetsgivaren och för den som söker jobbet att gå igenom alla krav. Nu förhandlas villkoren fram av experter centralt och sedan finns det möjlighet att förhandla ännu bättre avtal lokalt.

Historien bakom kollektivavtalen, och den så kallade svenska modellen, är att man ville få lugn på arbetsmarknaden. Arbetstagarorganisationerna fick möjlighet att påverka villkoren och förband sig att inte strejka under gällande avtal, så kallad fredsplikt. Man kom överens om att arbetsmarknadens parter, alltså arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, skulle bestämma villkoren.

Viktigt att många är med

– Och fortfarande gäller att ju fler vi är, desto starkare blir vi. Om ingen är med i facket finns ingen motpart och arbetsgivaren kan bestämma själv.

Villkoren i kollektivavtalet gäller för alla, så länge tillräckligt många på arbetsplatsen är med i facket. Därför är det viktigt att många är med.

– Om man är med i facket bidrar man till att villkoren finns kvar. Om man tycker att kollektivavtal är bra och vill ha del av villkoren tycker jag att man också bör vara med i facket. Vi är ju också opinionsbildare och jobbar på flera sätt för våra medlemmars yrkesgrupper.