Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Fråga en naturvetare: Måste skärbrädan diskas?

Kan man skära rå kyckling på en skärbräda, sedan glömma att diska den och använda den igen ett dygn senare utan smittrisk?

Publicerad:

Om man använder en skärbräda inom 24 timmar utan att diska och skölja den så är det stor sannolikhet för korskontamination, det vill säga risk för smitta. Sannolikheten beror på vilka bakterier och hur många bakterier som finns på kycklingen samt typ av skärbräda. Det finns studier som indikerar att till exempel salmonella överlever sämre på skärbrädor av trä än plast.

I sammanhanget kan det vara intressant att veta att ESBL, Extended spectrum betalaktamase, är resistenta bakterier från familjen Enterobacteriaceae, där båda Salmonella och Escherichia coli hör hemma. Kom ihåg att ESBL inte är något traditionellt smittämne, såsom bakterie eller virus, utan ett enzym som bryter ner många betalaktamantibiotika, det vill säga pencillin och cefalosporiner som är en av de viktigaste antibiotikagrupperna.
Det betyder att ESBL överlever ungefär som vanliga Salmonella och Escherichia coli. Om skärbrädan inte diskas eller sköljs kan bakterierna överleva i dagar eller kanske även veckor. Salmonella är känd för att överleva länge i torra miljön, som i peppar.

Ivar Vågsholm, professor i livsmedelssäkerhet vid SLU.

Kommentarer

Kommentera