Frågor & svar
Nyheter

”Forskning är en livsstil”

Elisabet Rothenberg var ordförande för DRF, Dietisternas Riksförbund, i 16 år. Nu kommer hon att arbeta ännu mer med sin forskning.

Publicerad: Uppdaterad:

– Det har varit oerhört stimulerande att få företräda vår professionsförening och i det arbetet få möta så många hängivna kollegor som arbetar ideellt för att utveckla professionen. Att få leda det arbetet har varit spännande.

Hon säger att engagemanget i DRF har varit givande på många plan. Hon har fått en fördjupad kunskap om hur förändringsprocesser i politik går till, liksom stort kontaktnät och vänskap.

I drygt tjugo år har hon varit verksam som legitimerad dietist inom geriatrisk vård. Hon är biträdande professor och undervisar vid Högskolan Kristianstad liksom docent vid Göteborgs universitet.

Nu kommer Elisabet Rothenberg att intensifiera arbetet med ett forskningsprojekt. Det är en populationsstudie som pågått i Göteborg sedan 70-talet, och som bland annat handlar om matvanor, nutritionsstatus samt energi- och näringsintag bland 70-åringar. Olika grupper (kohorter) har undersökts från dem som var 70 år 1971 till de som var 70 år 2014. H70 studien ingår i ett institutionsövergipade äldre projekt som heter AgeCap. Syftet ned detta omfattande samarbete är att studera olika aspekter av åldrandet. Dagens äldre är piggare, friskare och längre. Det har också bättre matvanor.

Stort engagemang

Elisabet Rothenberg har ett stort personligt engagemang i frågor om nutrition och hälsa. Hon är medförfattare i en rad läroböcker inom området. Hon är styrelseledamot i SWESPEN (The Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism) som lyfter fram nutrionsfrågor i en klinisk kontext och arbetar för en kontinuerlig vidareutbildning av hälso-/sjukvårdspersonal. Hon leder också EFAD:s (The European Federation of Associations of Dietitians) expertgrupp inom geriatrisk nutrition.

– Jag har alltid vetat att det var detta jag ville jobba med. Direkt efter naturvetenskapliga linjen på gymnasiet började jag på dietistlinjen och var klar 1983. Jag ville arbeta inom hälso- eller sjukvård men inte blir läkare eller sjuksköterska.

Vad är viktigast för en naturvetare?

– Att man har ett ansvar att företräda vetenskapligt förankrade idéer. Att man är ett paradigm om hur samhälle och natur fungerar. Det förekommer en del märkliga idéer i tidningar bland annat, man får känslan att vissa publiceras för att för sälja så många tidningar som möjligt. Det borde ingå en etisk kod för att företräda evidensbaserad vetenskap.

Vad gör du vid sidan av jobbet?

– Jag jobbar jämt. Jag är politiskt engagerad sedan 35 år. Forskning är inte ett 9-5 uppdrag, det är en livsstil, med en aldrig sinande ström av artiklar att läsa.

Vad är bra med Naturvetarna?

– En facklig organisation för personer inom den viktiga naturvetenskapliga svären 

Kommentarer

Kommentera