Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Fem tips för medlemsrekrytering

När du rekryterar och engagerar fler medlemmar hjälper du till att öka förbundets inflytande och att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Ju fler vi är desto starkare är vi.

Publicerad: Uppdaterad:

Vi har samlat några konkreta tips på hur ni kan jobba med medlemsrekrytering i lokalföreningen.

1. Våga fråga

Prata med alla som du tror kan vara intresserade av att vara med, både nyanställda och andra kollegor. Fråga vilket förbund de är med i och om de skulle vilja vara med i Naturvetarna. Du som är förtroendevald inom privat sektor, statliga myndigheter och universitet/högskolor ska också rekrytera medlemmar till andra Saco-förbund.

2. Utgå från dig själv.

Känn dig trygg med dina argument. Utgå ifrån dig själv och vad som fick dig att gå med. Förklara att det är lokalföreningen som har rätt att förhandla eller samverka med arbetsgivaren, och att föreningen får större möjlighet att påverka på arbetsplatsen om fler är med. Berätta vilka frågor ni arbetar med. Det kan vara så enkelt som "Hej, vill du bli medlem? Vi arbetar med de här frågorna." 

3. Utse ansvarig

Utse någon i föreningen som är ansvarig för rekryteringsfrågor, som till exempel kan hålla information för nyanställda. Berätta vad föreningen har gjort och hur ni har kunnat påverka i olika frågor. Om ni inte har någon förening på arbetsplatsen kan du som arbetsplatsombud prata med de som är nyanställda. Kanske kan ni prata med personalavdelningen så att detta finns med i rutinen för nyanställda.

4. Synliggör och lyssna

Dina medlemmar ska känna sig trygga i att någon talar för dem. Informera om vad ni gör på till exempel anslagstavlor, i personaltidningen eller intranät. Bjud in till fika och berätta vilka frågor ni arbetar med och lyssna på vad medlemmarna tycker är viktigt.

5. Uppmana till engagemang

Medlemmarna ska känna att de har möjlighet att påverka genom att prata med er. Uppmana dem till att ta kontakt och prata om frågor som de vill att föreningen ska driva.