Frågor & svar
Nyheter

Fackets roll i Bryssel

I dag firas Europadagen på många platser inom EU. Anna-Lena Nordén, ombudsman på Naturvetarna, är sedan mitten av april på plats vid det fackliga Brysselkontoret.

Publicerad: Uppdaterad:

1. Vad är det för uppdrag du har?

– Jag sitter på Brysselkontoret, som ägs gemensamt av LO, TCO och Saco. Här finns fem anställda plus en handläggare som skiftas var tredje månad mellan förbunden inom de olika centralorganisationerna.

Uppdraget är att stödja kontorets bevakning och bidra med sin egen kompetens. Jag lär kontoret om Naturvetarna och är också en resurs för att bevaka frågor och nätverka. Det ger mig möjlighet att träffa personer som vi kan ha nytta av för att driva frågor på rätt sätt och vid rätt tillfälle.

2. Vad innebär det?

Jag bevakar pensionsfrågorna specifikt. De finns med på olika sätt inom olika delar av EU, som den sociala dialogen, arbetsmarknad och ekonomi.

Jag är till exempel med i en arbetsgrupp inom Europafacket. Här arbetar vi för att påbörja ett projekt för att få till en digital plattform för att kartlägga pensioner och sociala frågor. Så att man ska kunna veta vad som gäller om man flyttar från ett land till ett annat.

Många var nyfikna på hur det svenska systemet fungerar, så det har jag berättat om. Vi har också tittat på vilka gemensamma problem vi har och vilka frågor vi behöver driva. Till exempel höjs pensionsåldern i alla länder och det finns problem med att värdesäkra pensioner på 20 års sikt, alltså att personer verkligen får det man har gett löfte om.

3. Varför är detta viktigt för Naturvetarna?

När vi driver frågor behöver vi göra det tillsammans med andra och vara med och påverka på ett tidigt stadium för att få gehör.

Vi behöver förstå hur EU fungerar och få kontakt med organisationer och personer som kan hjälpa oss att driva frågor och använda oss av de nätverk som finns, som Europafacket, Eurocades och Brysselkontoret.

Det finns både möjlighet att påverka tidigt mot kommissionen, alltså där förslagen läggs fram. Efter att det kommit förslag finns också möjlighet att komma med synpunkter. Här är nätverkande viktigt, men även att aktivera professionsföreningarna hemma och stärka dem. De är väldigt viktiga i sina nätverk.

Europadagen: 9 maj 1950 undertecknades den så kallade Schumandeklarationen, som var grunden för en europeisk kol- och stålgemenskap. Detta var ett första steg mot det som i dag är EU. Därför firas Europadagen på just detta datum.