Frågor & svar
Nyheter

Lars 2016-05-19

En professor i något naturvetenskapligt ämne borde begripa att sol och vind inte kan ersätta någonting alls. Till det är de alldeles för opålitliga. Fast en miljöprofessor kanske inte kan någonting om naturvetenskap? Den som inte tror på teoretiska självklarheter, kan titta på praktiska exempel. Som Tyskland och El Hierro. Tysklands Energiewende är bara ett energielände som leder till skenande elpriser, allt fler strömavbrott och ökande koldioxidutsläpp. El Hierro är en blåsig och solig kanarieö. Där, om någonstans, borde sol och vind kunna stå för all elproduktion. Det går dessutom att använda överskottsel för att pumpa upp vatten till en vulkankrater så att vattenkraft kan stå för reglerkraften för solpaneler och vindkraftverk. Inte fungerade det, inte. Det är reservkraften, dieselaggregaten, som står för det mesta av elproduktionen.