Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Djurbranschen växer men inspektörerna blir färre

Allt fler arbetar med djur. Branschen fortsätter att växa och behöver rekrytera. Samtidigt försämras djurskyddet, då antalet personer som arbetar med tillsyn har minskat. 

Publicerad: Uppdaterad:

Inom djurbranschen finns i dag 7 000 företag med drygt 20 000 yrkesverksamma personer. Det är en ökning med 30 procent på fem år. Dessutom finns tiotusentals människor som arbetar med djur som bisyssla eller ren hobbyverksamhet. Det visar en ny undersökning från Djurbranschens yrkesnämnd, DYN.

Antalet tjänstemän på länsstyrelsen som arbetar med sällskapsdjur har dock minskat, trots att de under samma period har tagit över djurtillsynen. Rapporten konstaterar att det är en oroväckande trend ur djurskyddssynpunkt.

– På sista tiden har jag blivit allt klarare över att resurserna inom offentlig sektor alltför sällan står i paritet med ambitionerna, säger Marita Teräs, strateg på Naturvetarna och representant i DYN:s styrelse.

Rapporten visar också att rekryteringsbehovet i branschen är stort. Inom djursjukvården är det  till exempel brist på utbildade djursjukskötare.

DYN företräder zoofackhandel, djurparker, djursjukvård, försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd, djurhem och fackförbund. Begreppet djurbranschen är därför ett vitt begrepp som omfattar sällskapsdjur, djurparksdjur och djur som används inom forskningen.

Hela rapporten kan du läsa på DYN:s hemsida.