Frågor & svar
Nyheter
Dan-Göran Fleur med några elever.

Dan-Göran skapade arbetsro på skolan

Det kan hetta till i förhandlingar med arbetsgivaren. Det fick Naturvetarnas ombud Dan-Göran Fleur erfara när naturbruksgymnasierna i Västra Götaland tvingades införa stämpelklocka.

Publicerad: Uppdaterad:

Dan-Göran Fleur blir både glad och överraskad över att bli utsedd till Månadens naturvetare. En av hans kollegor tycker att han har gjort ett kanonjobb. Efter några turbulenta år har han bidragit till att skapa arbetsro.

– Det känns bra att vi slapp gå till arbetsdomstolen som vi tänkte göra när arbetsgivaren tvingade på oss stämpelklocka.

Som fackligt ombud för Naturvetarna och Lärarnas riksförbund har han jobbat för att hitta lösningar för lärarna inom naturbruksförvaltningen i Västra Götaland.

Dramatisk omröstning

Med det skedde inte utan dramatik, utan det var först efter en omröstning bland personalen som man beslutade sig för förlikning.

– Vi blev kompenserade med 2 000 kronor retroaktivt och den reglerade arbetstiden gäller fram till och med 2018 då den ska utvärderas. Det innebär att allt arbete ska utföras på arbetsplatsen 40 timmar per vecka.

Det låter föråldrat?

– Ja, det kan grunda sig i ett misstroende från arbetsgivarens sida, spekulerar Dan-Göran Fleur, som räknar med att de ska hitta en bättre lösning därefter.

Han är desto mer nöjd med att allt fler elever söker sig till Sötåsens naturbruksgymnasium i Västergötland.

– Vi ökar på alla inriktningar, däribland jordbruk, vilket särskilt gläder en agronom.

Utbyte med Kenya

Men sedan några år tillbaka har han sadlat om och undervisar numera mest i matematik och fysik.

Det hindrade honom inte från att åka till Kenya under några veckor i februari och mars med några elever. De var där för att delta i ett utbytesprogram med en skola i Masajland vid foten av Kilimanjaro.

– Vi får kunskap om deras kultur, biologisk mångfald och ekoturism. När de kommer till oss får de lära sig ekologiskt lantbruk, djurhållning och sällskapsdjur, säger han entusiastiskt.

Med allt är ändå inte frid och fröjd. Regionfullmäktige har beslutat att senast i juni 2017 lägga ner tre naturbruksgymnasier inom Västra götaland. De som drabbas ligger i Strömma, Dingle och Nuntorp.

– MBL-förhandlingar om omställning kommer att genomföras under våren. Totalt kommer närmare trettio lärare att sägas upp.

Friskolor en trend

Helt nattsvart är det ändå inte. Mycket talar för att privata intressenter kan ta över en del av gymnasierna.

– Man gör också en nysatsning på häst vid Axvalla travbana. En trend är att friskolorna växer när landsting och kommuner drar sig ur huvudmannaskapet.

Varför behövs naturbruksgymnasier?

– De är jätteviktiga för att förse jord- och skogsbruket, liksom trädgårdsnäringen och branschen för sällskapsdjur med utbildad arbetskraft.

Dan-Göran Fleur är också engagerad i Naturbrukslärarföreningen inom Naturvetarna.

– Där jobbar vi med våra professionsfrågor. Vi har årsmöte i maj och behöver unga friska krafter till styrelsen.

Om Dan-Göran Fleur

  • Utbildning: Agronom, hydroteknik
  • Familj: Ja, gift med Else-Marie och 3 barn
  • Kopplar av med: Ute i naturen
  • Läser nu: En glänta i skogen av Ola Larsmo
  • Ser fram emot: Besöka äldste sonen som har en konstutställning i Malmö
  • Oanad talang: Matlagning
  • Bästa med Naturvetarna: Kunniga ombudsmän
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera