Frågor & svar
Nyheter

Chefer och löner

Att vara chef innebär som bekant ofta ett ökat ansvar, vilket också avspeglas i lönekuvertet för Naturvetarnas chefer i jämförelse med sina medarbetare. Trots detta sattes lönen i lönesamtalet endast för drygt hälften av cheferna som svarade på löneenkäten 2015.

Publicerad: Uppdaterad:

Av Naturvetarnas chefer svarade 46 procent i löneenkäten 2015 att deras lön sattes i lönesamtalet med deras chef. Bland övriga medlemmar är siffran 32 procent. Ändå är det en väldigt stor andel av förbundets medlemmar som svarar att de har haft lönesamtal med närmaste chef, ungefär åtta av tio för såväl chefer som medarbetare.

– Det är glädjande att andelen som har lönesamtal med sin närmaste chef ökat sen vi började titta på detta för åtta år sen. Vad som däremot är bekymrande är att det är så pass få chefer och medarbetare som upplever att lönen sätts i lönesamtalet. Eftersom många chefer själva har lönesamtal med sin närmaste chef och förstår vikten av att argumentera för och sätta lönen i samtalet, kan man tycka att siffran borde vara högre, säger Kristofer Jervinge, utredare arbetsmarknadsfrågor på Naturvetarna.

Naturvetarna förespråkar att lön ska sättas utifrån kompetens, prestation och ansvar. För att detta ska kunna genomföras krävs att lönen sätts i det lönesättande samtalet med närmaste chef. Då ska den anställdes prestationer i förhållande till tidigare uppställda mål diskuteras och ligga till grund för det lönepåslag som chef och medarbetare kommer överens om.

– Att sätta gemensamma mål som man kan mäta mot vid nästkommande samtal verkar vara nyckeln för samtliga medlemmar. När det gäller chefer är det dessutom än viktigare att arbeta för att löneprocessen fungerar som tänkt då de i sin tur ska lönesätta sina närmaste medarbetare. Desto fler chefer som har ett bra lönesamtal med sin närmsta chef desto större bör sannolikheten vara för att även medarbetare får ett bra lönesamtal i samma organisation.

Den totala löneutvecklingen för Naturvetarnas chefer som inte bytt arbetsgivare mellan 2014 och 2015 var 3,7 procent, i stort sett detsamma som för övriga medlemmar. För chefer och anställda som bytte arbetsgivare var löneutvecklingen betydligt högre, 8,3 procent för chefer och 8 procent för övriga medlemmar.

Läs mer om lönesamtal.

I Saco lönesök finns gemensam statistik för 33 000 chefer inom Saco. Där hittar du bland annat aktuell lönestatistik för olika chefsnivåer. Logga in med ditt medlemsnummer som bland annat finns i nyhetsbrevet och på baksidan av magasin Naturvetare.

I nästa nummer av magasin Naturvetare skriver vi om en arbetsplats där man fått löneprocessen att fungera bra. Där berättar en chef mer om sitt perspektiv på löneprocessen. Landar i brevlådan den 4 maj!

Johanna Rösth

projektledare webb