Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

Bättre arbetsmiljö för djursjukskötare

Ge djursjukskötarna möjlighet att delegera vissa arbetsuppgifter för att minska arbetsbelastningen. Det är ett av Naturvetarnas förslag i en skrivelse till Jordbruksverket.

Publicerad: Uppdaterad:

Förbundet har lämnat ett yttrande till Jordbruksverket inför myndighetens arbete med en översyn om undantag i behandlingsförbudet i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Utan att urholka legitimationen vill Naturvetarna att djursjukskötarnas roll ska bli tydligare och att de ska kunna delegera vissa arbetsuppgifter till andra professioner som de arbetar tillsammans med. Syftet är att förbättra djursjukskötarnas arbetssituation. Eftersom det i dag råder brist på legitimerade djursjukskötare är deras arbetsbelastning ofta hög.

I skrivelsen lyfter förbundet också de arbetsmiljöproblem som finns i branschen.

Här kan du läsa hela Naturvetarnas skrivelse till Jordbruksverket. 

Text: Anna Norberg