Frågor & svar
Nyheter

Avtal klart inom SLA

Naturvetarna har träffat avtal med Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA inom skogsbruk, hushållningssällskapen, husdjursföreningarna, jordbruk och trädgård. Avtalen följer märket inom industrin med ett totalt utrymme på 2,2 procent under ett år.

Publicerad: Uppdaterad:

De nya avtalen om löner och allmänna anställningsvillkor gäller från och med den 1 juni och ett år framåt.

– Om inte de lokala parterna kommer överens om annat så innebär avtalen en lönehöjning på 2,0 procent från och med 1 juni. De resterande 0,2 procenten går till en höjning av premierna till delpension, säger Harriet Rehn, ombudsman på Naturvetarna.

Lönerna ska sättas i samtal mellan chef och medarbetare. Några garantier för lönehöjningar på individnivå finns inte.

Parterna är överens om att föra diskussioner om bland annat översyn av nytt löneavtal och tidsbegränsade anställningsformer i partsgemensamma grupper.

Palle Liljebäck

chefredaktör