Frågor & svar
Nyheter

Så påverkas din hälsa när du är sjuk på jobbet

När du är sjuk bör du stanna hemma och vila tills du är frisk. Men många går till jobbet ändå och sätter därmed både sin och andras hälsa på spel.

Publicerad: Uppdaterad:

Atjoooo... nysningar, skrällande hosta, snörvel, febersvettig panna och dimmig blick. Borde den här kollegan verkligen vara på jobbet?

– Att man går till jobbet fast man borde vara hemma kan ha många orsaker. Det kan vara ekonomin som påverkas av karensdag och lägre ersättning, eller att vi ofta är så specialiserade på våra arbetsuppgifter och inte har någon vikarie.

Konsekvenserna om man stannar hemma blir så stora att man hellre går och jobbar, säger Staffan Marklund, senior professor i arbetshälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

Tillfälliga anställningar

Hans forskning på sjukfrånvaro och så kallad sjuknärvaro visar att båda dessa ökar risken för att man är sjuk igen ett år senare. Men sjuknärvaro, alltså att man går till arbetet trots att man är sjuk, gör risken för framtida hälsoproblem flera gånger större än om man inte varit sjuknärvarande.

– Vi har sett att om man återkommande går till jobbet när man är sjuk har det en negativ effekt på framtida hälsa. Sambandet syns även sedan vi tagit hänsyn till andra parametrar som kan inverka.

I undersökningen såg de också att de som har tidsbegränsade anställningar oftare går till jobbet när de är sjuka än de som har fast anställning.

– Det tyder på att det inte ses som okej att vara sjukskriven; att man ska gå till jobbet i vilket tillstånd som helst. Eftersom det blir allt vanligare med tillfälliga anställningar är detta ett problem.

För mycket att göra?

Förutom den egna hälsan kan man också riskera att smitta sina kollegor. För vissa sjukdomar har den värsta smittrisken passerat när symptomen visar sig, medan det till exempel för kräksjuka är viktigt att hålla sig hemma för att inte smitta andra.

– Det fanns tidigare en positiv syn på att folk gick till jobbet trots att de var sjuka. Man ansåg att det tydde på att de var engagerade och ambitiösa. Men det är bättre för arbetsgivaren att fundera på om personen har för mycket att göra. Behövs någon som kan ersätta så att de kan vara hemma och därmed snabbare återhämta sig?

Back-up

Staffan Marklund talar också om hur detta inte bara är ett problem för individen, utan även för arbetsgivaren. Om man har personal som ofta är sjuka på jobbet innebär det att de inte kan göra sitt bästa.
– Cheferna borde ta upp frågan om sjuknärvaro i utvecklingssamtalet. Hur ser risken ut för detta och kan man hantera det med back-upsystem eller genom att jobba i team? Så att man inte har en organisation där man räknar med att alla är på jobbet hela tiden.

Om du har ett jobb där du känner att det inte finns utrymme för att vara frånvarande är det alltså klokt att prata igenom med chefen hur ni kan förbättra situationen. Du kan också ta hjälp av ditt skyddsombud, som tar upp arbetsmiljöfrågor med arbetsgivaren.

Ta inte med dig smittan till jobbet

Calicivirus, eller vinterkräksjuka, smittar upp till två dygn efter att man blivit frisk och symptomfri.

Förkylning, smittar lätt, framför allt under de första sjukdomsdagarna.

Influensa, smittar redan dygnet innan man får några symtom. Smittsamheten är som högst när man är som sjukast och man smittar upp till fem dagar efter att sjukdomen brutit ut.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Kommentarer

Kommentar: HH - den 18 februari 2016 2016-02-18

Det fungerar inte att vara sjuk i min befattning - ingen annan gör jobbet om jag inte är på plats - jag får göra det när jag kommer tillbaka . Som tur är brukar jag hålla mig frisk, men det händer att jag tvingas jobba trots sjukdom. Arbetstid betydligt över 8 tim/dag + helgarbete är vanligt (ingen övertidsersättning) och att då "straffas" med karensdag och lägre ersättning när man är sjuk någon dag känns inte rimligt. Befattningen är universitetslektor med mycket undervisning.
Kommentera