Frågor & svar
Nyheter

Fyra av fem djursjukskötare upplever stress på jobbet

Trevlig bransch, men låga löner och hög stressnivå. Så är vardagen för många djursjukskötare på landets djursjukhus, visar en undersökning som Naturvetarna har genomfört under hösten.

Publicerad: Uppdaterad:
Undersökningen visar att:

Fyra av fem, 79 procent, upplever att arbetsbelastningen har varit för hög eller mycket för hög under det senaste året.

Tre av fyra, 68 procent, upplever att det har funnits arbetsmiljöproblem under det senaste året.

Stress som en följd av personalbrist, är den vanligaste anledningen till arbetsmiljöproblem, följt av bristande ledarskap och oklar organisation.

68 procent anser att rollfördelningen mellan veterinär, djursjukskötare och djurvårdare är tydlig.

63 procent tror att de kommer att jobba inom djursjukvården om tio år.

Tre av fyra upplever att deras kompetens tas till vara på arbetsplatsen.

Lika många upplever att arbetsgivaren har god kännedom om kompetensen.

Fakta

90 procent jobbar som djursjukskötare.

45 procent har jobbat max fem år i yrket.

75 procent omfattas av Kommunals avtal.

60 procent arbetar ofta övertid.

En av tre, 30 procent, har inte fått ändrade arbetsuppgifter efter att legitimationen infördes.

44 procent jobbar på företag som har blivit uppköpta av annat företag under de senaste tre åren.

29 procent jobbar på företag som har minst 50 anställda.

Bakgrund: Under hösten genomförde Naturvetarna en undersökning om djursjukskötares arbetsmiljö. Enkäten skickades till landets alla legitimerade djursjukskötare. 865 svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 58 procent.

 

Naturvetarna kommenterar:

En förklaring till den tuffa arbetsmiljön är bristen på djursjukskötare. Att det nu kommer att utbildas fler är positivt, men inte nog. Ingen gynnas av att man bränner ut djursjukskötare, utan man måste försöka hitta smartare sätt att organisera arbetet.

Att det kollegiala samarbetet i stort upplevs fungera väl är något att ta fasta på, medan problem kring oklara rollfördelningar måste adresseras till arbetsgivarna. Om man kan åstadkomma tydliga team med en klar rollfördelning är mycket vunnet, då man förhoppningsvis kan arbeta mer strukturerat, effektivt och minska stress/arbetsbelastning för djursjukskötare.

Statusen på yrket måste också höjas, då det ska löna sig att göra goda prestationer och att ta ett större ansvar.

Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera